Skogskonsulent jobb

Som skogskonsulent har du ofta flera olika arbetsuppgifter, med tyngdpunkt på handläggning av avverkningsanmälningar och rådgivning. Andra arbetsuppgifter är tillsyn gällande skogsvårdslagen samt övriga myndighetsuppgifter.
 

För att få jobb som skogskonsulent krävs ofta att du har en skoglig eller biologisk högskoleutbildning med erfarenhet av skogliga arbetsuppgifter.

Exempel på företag som söker skogskonsulent
Skogsstyrelsen

Klicka här för att hitta lediga jobb som skogskonsulent