Skogschef jobb

En skogschef kan till exempel arbeta med utveckling och förvaltning av skogens skötsel. Arbetet inkluderar då både virkesproduktion och naturvård. Även upphandling av skogsvårdstjänster från olika entreprenörer kan ingå i arbetet. Exempel på andra titlar som förekommer är områdeschef , transportledare , inspektor , med flera. I skogsvårdslagen jämställs produktionen och miljön inom skogsbruket. Naturvård är därför en viktig del av arbetet. Även jakt- och viltvårdsfrågor kan ingå i arbetsuppgifterna.

Skogschef lediga jobb