Skötselskolan (SEF)-hero-background

Verksamhetsledare för Skötselskolan


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Skötselskolan (SEF)
Enligt överenskommelse
Ansökningstiden har passerat

Skötselskolan (SEF) är en ekonomisk förening vars medlemmar är Stora Enso, SCA, Sveaskog, Holmen, Billerud, Mellanskog, Södra och Norra Skog. SEF skapar webbutbildningar som säkerställer att anställda och de som arbetar på uppdrag åt medlemmarna får rätt kompetens att utföra skogliga aktiviteter på bästa sätt. SEF erbjuder även att andra företag i skogsbranschen får tillgång till utbildningarna genom försäljning, för skolor erbjuds utbildningarna kostnadsfritt och används även som den teoretiska delen av Skogsbrukets Yrkesnämnds (SYN) Natur- och Kulturutbildningar. 

Från halvårsskiftet 2023 kommer SEF att på uppdrag av SYN även att förvalta och utveckla SYN:s utbildningar.

Uppdraget

Som verksamhetsledare ges du en unik möjlighet att påverka och leda verksamhetens framdrift och utveckling av SEF utbildningar. Vår nuvarande Verksamhetsledare trappar ner på sin arbetstid och lämnar uppdraget som huvudansvarig för Skötselskolan och vi söker nu en ersättare för rollen.

Du arbetar på uppdrag av styrelsen som anger riktning och förutsättningar, du samordnar specialistgrupper som bemannas av medlemmarna där specialister tar fram innehåll till utbildningarna och gör årliga uppdateringar. Du leder och samarbetar nära vår tekniske konsult som driver plattformen, skapar och publicera webbutbildningarna på www.skotselskolan.se 

I uppdraget ingår även att förvalta och utveckla SYN-kurser, att vara kursanordnarnas kontaktperson när det gäller frågor om kursinnehåll och utformning av kurser samt att följa upp deltagarnas kommentarer i kursutvärderingarna. Inom ramen för SYN-uppdraget ligger också att samordna kontakter mellan SYN, SEF, SYN:s rådgivande grupp, den tekniska konsulten och kursanordnarna. Verksamhetsledaren är sammankallande för SYN:s rådgivande grupp som är utgörs av certifieringsparaplyer, certifieringsorganisationer och andra intressenter. Processen med ackreditering av nya kursanordnare samordnas av verksamhetsledaren, ackrediteringsintervjuer kan tills vidare komma att hanteras av inhyrd konsult.

Exempel på ingående arbetsuppgifter

 • Support Skötselskolan och SYN-kurser
 • Styrelsemöten, förberedelser och genomförande av möten
 • Styrning teknisk konsult
 • Administration
 • Ekonomi fakturering, hantering leverantörsfakturor, verksamhetsplaner och budget och rapportering till redovisningsbyrå
 • Genomgångar inför bokslut/uppföljning budget
 • Försäljning till företag
 • Information och support till skolor
 • Samordning av årlig översyn av utbildningar
 • Löpande översyn av utbildningar
 • Projektleda nya utbildningar
 • Gruppledaransvar för några specialistgrupper
 • Utbildning av medlemsföretag, kontaktpersoner skolor och företagskunder
 • Externa kontakter
 • Kanslifunktion
 • Kursutvärderingar
 • Årlig översyn av SYN kursers innehåll
 • Leda och anordna möten med referensgrupp för SYN kurser
 • Leda och anordna årliga möten med SYN kursanordnare
 • Kontakter med certifieringsorganisationer m fl
 • Styrning teknisk konsult

Omfattning 

Arbetet utförs som ett konsultuppdrag om ca 1000 tim. per år motsvarande ca 50 % av en heltidstjänst. 

Uppdraget startar under hösten 2023, efter överenskommelse och avser hela 2024 med möjlighet till förlängning och vi ser gärna en långsiktig lösning. Under introduktionstiden finns möjlighet att få stöd av vår avgående Verksamhetsledare.

Din erfarenhet och kompetens

Skoglig bakgrund och erfarenhet av dagens skogsbruk

Kunskap om certifieringsstandarder

Kunskap om branschens Målbilder 

Erfarenhet av utbildningsverksamhet

Erfarenhet av projektledning

IT kompetens 

Allmän kunskap om föreningsadministration och ekonomi

Erfarenhet av Skötselskolan och SYN kurser

Dina personliga egenskaper

Vi söker dig som har erfarenhet av att driva och utveckla verksamheter och/eller föreningar med helhetsansvar. För att lyckas med uppdraget bör du trivas med ett självständigt arbetssätt och stor påverkan, en viktig egenskap är att det finns en lyhördhet för de behov som uppstår i verksamheten. Med fördel är du pedagogisk och tålmodig för att kunna hantera supportbehovet från användarna.

Vi söker dig som trivs i en roll där du får vara med och påverka och vill fortsätta utveckla vår verksamhet med stort engagemang och nyfikenhet.

Intresseanmälan 

Personligt brev, CV och ersättningsanspråk mailas till Anders Tosteby Skötselskolan, anders@tosteby.se senast 15 juni.

Kontakt 

Är du intresserad av uppdraget och vill ha mer information hör av dig till Verksamhetsledare Skötselskolan Anders Tosteby anders@tosteby.se  070-6920928, Verksamhetsledare SYN kurser Lotta Möller  Lotta@lottamollerab.se 070-2062909, eller Ordförande SEF Leif Johansson leif.johansson@sca.com 070-2506458