This job listing has expired and may no longer be relevant!

VD till Falan Energiflis AB

Falan AB  Blekinge län, Sverige Publicerat: 12 Mar 2018

Falan AB är ett familjeföretag som har sitt ursprung från byn Falan strax norr om Karlskrona. Falan avverkar skog i egen regi och handlar sedan med alla förekommande produkter som faller ut, vår nisch i kedjan är skogsbränsleprodukterna där vi har hela förädlingskedjan och där vi producerar fasta biobränslen så lokalt och resurseffektivt som möjligt. Vi ger också markägare rådgivning och utför tjänster som ökar värdet på skogen. Vår affärsmodell bygger på transparens och enkelhet. Vi behärskar hela ledet från skog till panna, vilket gör att vi kan påverka och ta ansvar för hela värdekedjan. Med innovativ teknik ökar vi produktiviteten och skapar en hållbar och miljövänlig process, vi är certifierade enligt FSC som står för ett miljöanpassat och samhällsnyttigt skogsbruk. Vi jobbar effektivt med närproduktion och låga overheadkostnader, vilket gör att vi skapar mervärden för våra kunder.

Som VD hos Falan AB har du verksamhets- och resultatansvar samt personalansvar för 5 medarbetare. Vår förväntan på dig som VD är att genomföra styrelsens strategiska affärsplan utifrån vision, mål och resultat samtidigt som du förväntas kunna underhålla såväl etablerade som nya relationer i syfte att omsätta framtagen affärsplan för bolaget.

Du är ytterst ansvarig för maskiner i fältet, avverkningsgrupp och underentreprenader/underentreprenörer. Du arbetar med stort fokus på inköp av råvaror, förhandlingar samt resursplanering och rådgivning.

I arbetet ingår ett aktivt nätverksbyggande med partners, markägare och kunder. I rollen ingår även säkerställande och efterlevande av certifieringsarbete. Du kommer arbeta nära styrelsen, medarbetare, kunder och leverantörer.

Arbetet innebär stor rörlighet hos kunder och leverantörer med möjlighet till visst distansarbete, samtidigt som förväntan finns för mer kontinuerlig närvaro på kontoret i Falan.

Är du intresserad av mer information och vill söka tjänsten- klicka på länken: Ny VD Falan Energiflis AB eller gå in på www.unikresurs.se och kolla under fliken lediga jobb.

Ni kan även kontakta ansvarig rekryterare Ola Johansson på tfn 0728-575705 eller via e-post ola.johansson@unikresurs.se.