Skogforsk, SLU och LNU-hero-background

Var med och utveckla skogsskötseln i södra Sverige


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Skogforsk, SLU och LNU
Södra Sverige
Ansökningstiden har passerat

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS II) söker tre doktorander och en postdoktor.

Skogen är en viktig resurs. En stor förväntan ställs på skogen som en av lösningarna för att minska de negativa effekterna av ett förändrat klimat. Men vilken roll skogen ska ha i en grön omställning är inte konfliktfritt. Skogen förväntas producera fossilfri råvara, lagra kol och samtidigt bevara viktiga natur- och kulturvärden. Detta medför stora utmaningar för skogsbruket. Vill du bidra till utvecklingen av skogsskötseln i södra Sverige för att möta framtidens behov?

Då kan en doktorand- eller postdoktortjänst i FRAS II vara något för dig. FRAS II är ett forskningsprogram som drivs gemensamt av Linnéuniversitetet (LNU), Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige. Det är en fortsättning på forskningsprogrammet FRAS som bedrevs under åren 2017-2022. FRAS II består av tre doktorandprojekt och tre postdoktorprojekt som fokuserar på olika aspekter av skogsskötsel. Vi söker nu kandidater till följande tjänster:

  1. Etablering och skötsel av blandskogsbestånd (doktorandtjänst)
  2. Skogsföryngringskedjan (doktorandtjänst)
  3. Tidig upptäckt av skador på tall med hjälp av digitala verktyg (doktorandtjänst)
  4. Framtidens skogsbruksplaner (postdoktor)

Varje doktorandprojekt drivs av en doktorand tillsammans med en grupp handledare bestående av forskare från alla tre forskningsorganisationer. Alla projekt drivs i nära samarbete med skogsbranschen. 

Vid starten av varje projekt ska sökande till

  • doktorandtjänsterna ha avlagt examen på avancerad nivå (master eller motsvarande) i skogsskötsel eller motsvarande
  • postdoktortjänsten ha doktorsexamen i skogsskötsel eller motsvarande

Kommunikation är en viktig del av programmet. Det krävs därför goda färdigheter i både muntlig och skriftlig kommunikation.

Mer information om specifika kvalifikationer finns under respektive projektbeskrivning i länkarna i punktlistan ovan.

Skogforsk, SLU och LNU är arbetsplatser där mångfald och jämn könsfördelning är viktigt, vilket kommer att återspeglas i rekryteringsprocessen.

Ansökan

Du kan ansöka till fler än en tjänst i FRAS II, men du måste skicka en separat ansökan till varje projekt. Läs mer om varje tjänst i länkarna ovan.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Berglund, Skogforsk, mattias.berglund@skogforsk.se

Erika Olofsson, LNU, erika.olofsson@lnu.se

Karin Hjelm, SLU, karin.hjelm@slu.se