Sveaskog-hero-background

Vägstrateg


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Något av våra Sveaskogskontor
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats. För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan.

Om tjänsten

  • Leda utvecklingen i Sveaskogs vägnätverk mot uppställda mål och gemensamt arbetssätt / Ett Sveaskog
  • Utveckla och implementera strategier och arbetssätt kopplat till vägar och vägförvaltning som är viktiga för att Sveaskog ska nå sina olika mål inom skogsbruk och virkesflöde
  • Vara en del av viktiga externa nätverk gentemot myndigheter, branschsamverkan, forskning och politik inom skogsbruk och vägförvaltning
  • Löpande göra omvärldsanalyser inom skogsbruk och vägar
  • Hantera remisser inom planering, vägar och virkesflöde
  • Vara del i nationella processer och projekt inom skogsbruk och vägar
  • Utbildning och verksamhetsstöd inom relevanta områden

Du rapporterar till Planeringschefen. Stationering på något av våra Sveaskogskontor. Resor är vanligt förekommande.

Under din första tid som vägstrateg kommer nuvarande befattningshavare att finnas med som ett stöd i introduktionen.

Om dig

Du har en högre skoglig utbildning eller motsvarande kompetens. Du har en gedigen erfarenhet av skoglig planering generellt samt med särskild vikt vid vägbyggnation och vägunderhåll. Du har en väl dokumenterad erfarenhet av att ingå i nätverk och driva olika processer med många parter. Du har ett stort externt nätverk kopplat till vägförvaltning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är drivande, analytisk, pedagogisk och kommunikativ och du har en god samarbetsförmåga.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är den 27 januari.

Har du frågor? Kontakta Planeringschef Mattias Forsberg på 070-218 85 25.

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75, för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-544 97 11 och för Unionen Stig Sjöberg 08-655 90 58.

Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.