Biologiska Yrkeshögskolan-hero-background

Utbildning: Småskalig virkesförädling - sågning och timmerhantverk


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Biologiska Yrkeshögskolan
Delvis förlagd på Naturbruksskolan Svenljunga
Löpande urval

Vill du jobba med virkesförädling, hållbar träbyggnation och byggnadsvård?

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i småskalig sågning, virkeskunskap och knuttimring samt restaurering av timmerhus. Du får även kunskaper om konstruktion och design av trädprodukter, produktutveckling och allt som behövs för att du ska kunna arbeta i en unik yrkesroll med anor.

Utbildningen ger en helhet i virkets förädling, och kunskap i att hantera småskaliga sågverk för att få fram de kvaliteter på virke som efterfrågas.

Intresset för historiska tekniker växer sig allt starkare, då man i dagens samhälle tittar mer och mer på att bygga hållbart och klimatsmart. Timring är en nisch i byggbranschen som idag är förhållandevis liten. Byggtekniken har mycket gamla anor. Redan vikingarna använde tekniken skiftesverk och senare kom knuttimringen in i bilden.

Det finns också ett ökat intresse för att renovera 1700- och 1800-tals hus med de traditionella byggmetoderna då dessa hus tenderar att ha mindre problem med skadesvampar och liknande. I kombination gammal byggteknik och ny energiteknik, produktutveckling och design kan den här yrkesrollen utvecklas till en egen nisch där nya innovativa lösningar inom den småskaliga virkesförädlingen kan vara ett fruktbart område.

Som egen småföretagare inom virkesbranschen är det viktigt ha både bredd och djup i sin verksamhet och att kunna fortbilda sig inom sitt yrkesområde. Även intresset och efterfrågan för lokalt producerade specialsortiment i trä ökar och det finns idag utrymme för nya entreprenörer.

Utbildningen är delvis förlagd på Naturbruksskolan Svenljunga.

Förkunskap

Behörighet till yrkeshögskolan (Läs mer i Alvis)

Studieform

Semidistans, deltid 50%, 4 terminer

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Kurser

  • Ekonomi och entreprenörskap Standard
  • Konstruktion och design
  • Sågning
  • Timmerhusrestaurering
  • Timring
  • Trämateriallära
  • LIA 1
  • LIA 2
  • Examensarbete

Studieperiod

Nästa utbildningstillfälle startar 2023-09-04

Ansökningsperiod

2023-02-15 – 2023-04-17

Kontakt

Mats-Ola Tranell

Utbildningsledare

Telefonnummer

Mobil: 072 - 160 54 08

E-post

mats-ola.tranell@vgregion.se

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer

Mobil: 010 - 455 08 30

E-post

naturbrukskansliet@vgregion.se