BYS-hero-background

Utbildning: Skogsföryngringsledare


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
BYS
Sverige
Löpande urval

Vill du bli en viktig del av den svenska skogsnäringen eller är du redan en del av den och vill öka din kompetens inom ämnet skogsplantskoleodling?

Som Skogsföryngringsledare bidrar du till att den svenska skogsnäringen fortsätter att vara en av världens främsta. Runt om i landet finns idag skogsplantskolor som är i stort behov av arbetskraft på eftergymnasial nivå.

Utbildningen läses på heltid på distans med platsförlagda träffar på Naturbruksskolan Svenljunga utanför Borås och ute på landets skogsplantskolor. Under utbildningen kommer du att läsa kurser inom skogsplantskoleodling, maskin och teknik samt ledarskap och ekonomi. Under de platsförlagda träffarna får du som studerande möjlighet att knyta kontakt med dina kurskamrater, utbyta erfarenheter för att kunna få känslan av att vara en del av en gemenskap och genomföra studiebesök och praktiska övningar.

Utöver detta ingår två kurser i LIA (Lärande i Arbete) á 7 veckor då du som studerande får möjlighet att komma ut i arbetslivet, få praktisk erfarenhet och ett kontaktnät i bransch. LIA-platser är belägna i hela Sverige och du som studerande kan behöva genomföra din LIA på annan ort än hemorten. Du får själv stå för eventuella extra kostnader för boende och resor som kan uppkomma i samband med LIA.

Avslutningsvis gör du ett examensarbete om 15 yrkeshögskolepoäng som du med fördel gör inom det område som intresserar dig mest.

Du som Skogsföryngringsledare kan bland annat arbeta som:

 • Plantskolechef (färre än 5 anställda)
 • Plantskolearbetare
 • Produktionsassistent på fröförädling / skogsplantförädling
 • Fältassistent
 • Försäljning mot skogsbruket
 • Konsult till plantskolor eller försäkringsbolag

Förkunskap

Behörighet till yrkeshögskolan (Läs mer i Alvis)

Studieform

Heltid-Semidistans

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Kurser

 • Examensarbete
 • Ledarskap och ekonomi
 • Maskin och teknik
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Skogsplantskoleodling

Studieperiod

2023-01-09 – 2023-12-22

Ansökningsperiod

2022-08-15 – 2022-10-15

Kontaktpersoner

Jennie Larsson

Utbildningsledare

Telefonnummer

Mobil: 073 - 035 60 56

E-post

jennie.e.larsson@vgregion.se

Mats-Ola Tranell

Utbildningsledare

Telefonnummer

Mobil: 072 - 160 54 08

E-post

mats-ola.tranell@vgregion.se

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer

Mobil: 010 - 455 08 30

E-post

naturbrukskansliet@vgregion.se