Jobb Hero

Två naturvårdsspecialister (vikariat)


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Stationering på något av våra Sveaskogskontor
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen - en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats. För att hindra att klimatförändringar påverkar skogen och den biologiska mångfalden behöver vi klimatanpassa skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog har antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan. Kanske är du den vi söker?

Sveaskog söker två vikarierande naturvårdsspecialister till vår centrala stödenhet Skogsbruk. Båda tjänsterna tillträds vid årsskiftet och pågår under hela 2022. Stationering på något av våra Sveaskogskontor.

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter

Uppdraget består i huvudsak av:

  • Utveckling av digitala stöd som används inom naturvårdsarbetet
  • Att göra utsökningar, sammanställningar och analyser med hjälp av Sveaskogs databaser både gentemot verksamheten och externa intressenter
  • Driva projekt och utveckling inom naturvård och skogliga data
  • Uppföljning av naturvårdsarbetet i samarbete med marknadsområdena
  • Utveckling av instruktioner inom naturvård 

Din bakgrund och drivkraft

Du har högre skoglig eller biologisk utbildning, eller motsvarande kompetens. Du har en mycket god erfarenhet av att göra rumsliga analyser i GIS, av databashantering samt av grafisk presentation.

Som person är du analytisk, pedagogisk och drivande samt har en god samarbetsförmåga.

Vill du veta mer?

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75, för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-544 97 11 och för Unionen Stig Sjöberg 08-655 90 58.

Har du frågor? Kontakta naturvårdschef Peter Bergman, på tel 070-584 16 59.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 29 november.

Gör din ansökan via denna länk.

Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.