Jobb Hero

Tjänsteutvecklare produktion

Biometria
Sundsvall
9 dagar kvar på ansökningstiden

Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring. Vi mäter det virke som flödar mellan skog och industri och som opartisk säkerställer vi att Sveriges skogsägare är trygga i sina virkesaffärer. Uppdraget är att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Biometria erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkesaffärer, och vi har ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitut och universitet. Genom vårt arbete verkar vi som ett informationsnav inom skogsnäringen och erbjuder en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Totalt är vi 850 anställda med verksamhet i hela Sverige, vårt huvudkontor ligger i Uppsala.

Vill du jobba med digitalisering av skogsindustrins produktion?

Vårt erbjudande

Skogsnäringen genomgår just nu stora förändringar. Digitalisering med avancerad styrning och uppföljning av produktionen sker på bred front och produktions och kvalitetsdata används genom hela processen från skog till industri för att stärka vår internationella konkurrenskraft samtidigt som Biometria lanserar VIOL3.

Om du har erfarenhet av avverkning och logistik men också är intresserad av utvecklingsfrågor, digitalisering och innovation så är du kanske rätt person för det här jobbet.

Du kommer att tillhöra tjänsteområde produktion som tillhandahåller IT-tjänster för att rapportera och följa upp skogsråvara värt många miljarder kronor som varje år produceras och transporteras till svenska skogsindustrier. Du kommer att ingå i ett självstyrande team och ditt ansvar är att hålla reda på hur våra IT-stöd inom produktionsområdet skall utvecklas och kunna beskriva det för ett utvecklingsteam. Du arbetar tätt ihop med det utvecklingsteam som bygger lösningarna och våra kunder för att förstå hur behoven ser ut.

Placeringsort är Sundsvall men arbetet kan även utföras på distans flera dagar i veckan varför tjänsten även passar dig som har en bit att åka.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är

  • Utreda och beskriva hur IT-stöden skall vidareutvecklas med huvudfokus kring våra tjänster för att rapportera och följa upp produktions och kvalitetsdata från skogsmaskiner.
  • Vara länken mellan verksamhet och IT
  • Driva utvecklingsfrågorna inom produktionsområdet tillsammans med skogsnäringen
  • Utreda och beskriva hur IT-stöden skall vidareutvecklas
  • I en dialog med IT-utvecklingsteamen hitta en lämplig lösning på det behov du identifierat
  • Samverka med övriga tjänsteområden som utvecklar tjänster för mätning, redovisning och transport så att hela Biometrias tjänsteutbud håller ihop
  • Göra presentationer för att beskriva hur en framtagen lösning fungerar både internt och för kunder

Vem är du?

Vi tror att du har arbetat några år i skogsnäringen, helst med avverkningsfrågor och har ett upparbetat nätverk av kontakter. Du har en akademisk examen och är genuint intresserad av utvecklingsfrågor och innovation.

Du bör ha intresse för hur olika IT-stöd fungerar och har sannolikt deltagit i utveckling av dessa.

Vi förutsätter att du har god social förmåga men ordning och reda och förmåga att strukturera arbetet är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Du bör även trivas med att jobba med många olika personer i olika roller på företaget och se utbildning av kunder och användare som en intressant arbetsuppgift.

Gör din ansökan via denna länk.

Kontakt

Mattias Eriksson, 010-2285361

Dela annonsen