Sveaskog-hero-background

Systemförvaltare Skog (två tjänster)


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Något av våra Sveaskogskontor
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats. För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan.

Om tjänsten

 • samla in behov av förändring och planera förvaltningen inom produktområdet
 • ansvara för och underhålla agil metodik och arbetssätt med leverantörer
 • planera och prioritera innehållet i releaser och backlogg
 • kvalitetssäkra levererade förändringar samt planera och leda införande
 • koordinera informations- och databehov inom och utom produktområdet
 • sammankalla och vara föredragande i olika beslutsfora
 • omvärldsbevakning inom produktområdet och föreslå teknisk utveckling i enlighet med Sveaskogs IT-strategi
 • kvalitetssäkra licens- och behörighetshantering
 • etablera och underhålla information i kanaler för kommunikation
 • analysera påverkan av nyutvecklingsprojekt på produktområdet

I förekommande fall ingår även nedan arbetsuppgifter:

 • leverera budgetunderlag och redovisa kostnader för produktområdet
 • resursplanera och tilldela arbetsuppgifter till interna och externa resurser
 • arbetsleda och delegera arbetsledning av interna och externa resurser
 • leda och delegera ledning av incidenthantering
 • agera i rollen som scrum master, product owner eller andra agila roller

Du rapporterar till Chef Skog IT. Stationering på något av våra Sveaskogskontor.

Om dig

Du har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Du har god erfarenhet av att leda arbete i grupp och systemförvaltning och/eller goda domänkunskaper inom något/några av specialistområdena fältplanering, naturvård, vägar, skogsvård, geografisk information och fastighetsaffärer. Erfarenhet av krav- och testhantering samt förståelse för systemutveckling och agila arbetssätt är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du trivs med både strategiska och operativa arbetsuppgifter i en föränderlig omvärld. Du är drivande och målinriktad, strukturerad och administrativt skicklig samt en god kommunikatör i tal och skrift. Du är lösningsorienterad och har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är den 10 februari.

Har du frågor? Kontakta Chef Skog IT Lars Johansson, tel 070-666 96 41 alternativt lars.johansson@sveaskog.se.

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75, för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-544 97 11 och för Unionen Stig Sjöberg 08-655 90 58.

Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.