Billerud-hero-background

Sommarjobba på Billerud 2023

Billerud
Sverige
13 dagar kvar på ansökningstiden

Att sommarjobba på Billerud ger dig goda möjligheter att få värdefulla erfarenheter. Vi på Billerud ger dig möjlighet att arbeta i en innovativ och spännande miljö samtidigt som du tillsammans med andra kommer bidra till en hållbar morgondag.

Billerud erbjuder 2023 följande sommarjobb:

Uppföljning av självspridning av contortatall: Arbetet innebär att undersöka och följa upp självspridning av contortatall på certifierad skogsmark. Huvudsyftet är att undersöka om, och i förekommande fall i vilken omfattning, contortatallen spridit sig från de planterade bestånden samt om spridningen inneburit någon påverkan på närliggande områden med höga naturvärden. Arbetet innebär egen förberedande planering av fältarbete, inventering i fält samt sammanställning av resultat och rapportskrivning. I arbetet ingår även att utvärdera uppföljningens metodik och instruktioner. Mycket av arbetet sker i system baserade på ArcGIS, så erfarenhet av att jobba med GIS är fördelaktigt. 

Inventering i fält sker i västra Dalarna. De administrativa delarna utförs på Billeruds kontor i Gävle eller Dalarna.

Gör din ansökan via denna länk.

Uppföljning av leveransvirke: Arbetet innebär att undersöka inköpt leveransvirkes ursprung. Att via utsökning i datasystemet VSOP undersöka inköpt leveransvirke. Steg två blir sedan att besöka leveransvirkestravar vid bilväg och dess växtplats ute i skogen. Huvudsyftet är att undersöka om leveransvirket uppfyller Billeruds krav som ställs på råvaruinköp. 

Arbetet är självständigt och kräver egna initiativ och ett eget driv. Geografin som avses är främst Gästrikland, Uppland, Västmanland och Närke samt Dalarna, Hälsingland, Norrbotten. Kontorsdelen utgår från Billeruds kontor i Gävle.

Gör din ansökan via denna länk.

Utveckling av hänsyn: Är du intresserad av utveckling och av att hjälpa till? Billerud arbetar för ständig utveckling och för att göra bättre planering har vi behov av att stötta fältorganisationen i naturvärdesbedömning. Ditt arbete kommer gå ut på att ta fram regionala artlistor, kortare texter om arternas livsmiljöer och behov av hänsyn för att företaget i slutändan ska göra rätt bedömning av hänsyn och åtgärder. 

Arbetet sker i samarbete med vår ekolog, men kräver självständighet och egen drivkraft samt ett intresse för skrivande. Placeringsort Gävle.

Gör din ansökan via denna länk.

Inventering och planering av skötselkrävande biotoper: Trivs du med att arbeta ute i naturen och göra skillnad? Då är tjänsten som inventerare av avsatta områden något för dig. Billerud har som förvaltare av Bergvik Skog Östs skogar en ambition att göra skillnad och sätta i gång ett arbete med att förvalta skötselkrävande nyckelbiotoper. Dit hör t.ex. ädellövskogar med inväxande gran. Billerud behöver en person som inventerar naturvårdsobjekt och planerar åtgärder för att skogarna ska behålla sin biologiska mångfald. 

Arbetet sker i samarbete med vår ekolog, men för att göra ett bra jobb kräver det att trivas med självständigt arbete och egen drivkraft. Placeringsort Gävle.

Gör din ansökan via denna länk.

Övrigt:

Uppstart för alla tjänster sker i Gävle den 12 juni 2023 och arbetet löper därefter sex veckor.

Kvalifikationer:

Pågående eller avslutad skoglig utbildning på högskole-/universitetsnivå.

Kontakt:

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Uppföljning av självspridning av contortatall: Sara Waern 026-15 15 67 eller sara.waern@billerud.com

Uppföljning av leveransvirke: Eric Beckman 072-221 12 03 eller eric.beckman@billerud.com

Utveckling av hänsyn: Robert Ahlberg 026-15 10 38 eller robert.ahlberg@billerud.com

Inventering och planering av skötselkrävande biotoper: Robert Ahlberg 026-15 10 38 eller robert.ahlberg@billerud.com

Dela annonsen