Jobb Hero

Sommarjobba med sammanställning av biodiversitetsdata


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Stora Enso Skog
Sverige
Ansökningstiden har passerat

Vi söker för sommaren 2022 en sommarjobbare för ett projekt gällande sammanställning av biodiversitetsdata. Uppstart och eventuella fysiska avstämningar sker vid någon av följande orter; Falun eller Karlstad. Arbetet kan bedrivas på kontoret på arbetsorten eller på distans. Du väljer önskad arbetsort i samband med att du skickar din ansökan. 

Karriär för ett bättre klimat. Varje dag.  

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon. 

Om tjänsten 

Arbetet gällande sammanställning av biodiversitetsdata genomförs som ett projekt och du kommer efter introduktion ha möjlighet att jobba självständig och flexibelt men med regelbundna avstämningar.  

Arbetet syftar till att sammanställa data om skogligastrukturer, exempelvis död ved, naturvärdesträd m.m. som är viktiga för biologisk mångfald. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara uttag av data från våra register samt inmatning och sammanställning av dessa. Delar av dataunderlaget finns i excel, delar finns endast som inscannade pdf:er och behöver matas in digitalt. Detta kommer troligen ske med vår nyligen utvecklade digitala enkät för naturvärdesbedömning. Du kommer introduceras av och ha avstämningar med personer i vår hållbarhetsfunktion samt personer i vår skogsskötselgrupp.  

Tjänsten kräver att du kan arbeta minst 6 veckor under perioden juni-augusti och du arbetar dagtid, måndag till fredag.  

Vad vi erbjuder 

Vi tror att våra medarbetare är nyckeln till framgång. Vi erbjuder dig som sommarjobbare chansen att få värdefull erfarenhet och en inblick i hur det är att jobba på Stora Enso. Tillsammans med övriga förmåner möjliggör ett sommarjobb hos oss professionell utveckling, välbefinnande och inte minst en fot in och ett viktigt steg för din fortsatta karriär hos oss. Som sommarjobbare, får du också vara med på resan som Stora Enso är på - att omvandlas från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material - en industri med stor potential som drivs av globala megatrender.  

Vem vi söker 

Vi söker en person som för närvarande studerar skoglig eller miljövetenskaplig utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du har ett stort eget driv och en god förmåga att strukturera ditt eget arbete. Vidare värderar vi din förmåga att samarbeta med andra såväl som din förmåga att självständigt driva ditt eget arbete. 

Färdigheter och kvalifikationer som krävs i denna roll: 

Du studerar för närvarande skoglig utbildning eller miljövetenskap på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Med skoglig utbildning avses någon utbildning från Sveriges Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet eller motsvarande utbildning. 

Du kommunicerar flytande på svenska och engelska. 

Ytterligare färdigheter och kvalifikationer som är önskvärda i denna roll: 

Erfarenhet av datahantering och analys 

Övrig information 

Vänligen skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 16 januari 2022. Frågor kan ställas till Rekryteringsteamet, semestervikariat.sverige@storaenso.com. Vi tar endast emot ansökningar som skickas via vårt rekryteringssystem. För den här tjänsten räcker det med att du bifogar CV och svarar på ställda urvalsfrågor. 

Gör din ansökan via denna länk.

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder. 

Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.  

Divisionen Forest skapar mervärde genom hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesanskaffning och innovation, vilket utgör förutsättningen för Stora Ensos förnybara erbjudanden. Divisionen förvaltar Stora Ensos skogstillgångar i Sverige och den 41-procentiga andelen i Tornator, vars skogstillgångar i första hand finns i Finland. Divisionen ansvarar även för virkesanskaffningen för Stora Ensos verksamhet i Norden, Baltikum och Ryssland samt för B2B-kunder. Stora Enso är en av världens största privata skogsägare. 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). 

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.   

Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t