This job listing has expired and may no longer be relevant!

SLU söker två doktorander inom ämnet skoglig planering i Umeå

SLU  Västerbottens län, Sverige Publicerat: 29 Oct 2017

Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Nu söker vi två personer två personer med särskilt intresse för skoglig planering. Vi söker en person som inom ramen för ett doktorandprojekt kommer att arbeta med att hantera olika moment av osäkerhet i planeringen. Ingen information som ligger till grund för planeringen, som t.ex. information om skogens tillstånd och resursåtgång för åtgärder, är känd med säkerhet. Trots detta måste beslut fattas för hur vi brukar skogsresursen, såväl på kort sikt som utifrån långsiktiga hållbarhetsmål. Arbetet handlar väsentligen om att utveckla nya metoder för att i planerings- och beslutsprocesser hantera osäkerhet, t.ex. osäkerhet i den information som beskriver skogens tillstånd och som kommer från fältinventeringar eller fjärranalysmetoder

Den andra personen kommer inom ramen av ett doktorandprojekt att arbeta med att utveckla nya planeringsmodeller för att minimera de negativa effekterna av framtida klimatförändringar. Existerande modeller för skoglig planering kan beakta tillväxtrespons som en funktion av klimatförändringar. Däremot är de ökade riskerna (t.ex. storm, brand och främmande arter) som klimatförändringarna väntas leda till i de flesta fall inte beaktade. Arbetet handlar därför väsentligen om att utveckla metoder för att inkludera hänsyn till denna typ av risker i planeringen.  De metoder som tas fram i båda projekt ska kunna implementeras i Heurekasystemet, som är ett internationell ledande system för beslutsstöd.

Kvalifikationer

Du bör ha skoglig högskoleutbildning alternativt utbildning inom matematik och/eller statistik med stort intresse för skogliga frågor, samt intresse för, och gärna erfarenhet från, arbete med skoglig planering, optimeringsmetoder samt datorbaserade beslutsstödsystem. Erfarenhet från datorprogrammering är en merit. Stor vikt läggs vid analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete och personliga egenskaper såsom social kompetens. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin Öhman (professor i skoglig planering) tel 090 786 8588

Tomas Lämås (docent i skoglig planering) tel 090 786 8405

Dianne Staal Wästerlund (avdelningschef) tel 090 786 8450

Facklig företrädare:

SACO Saco-S föreningen SLU +46 (0)18 671085

SEKO Inga-Lis Johansson +46 (0)90 786 82 10

ST Hans Åkesson +46 (0)90 786 83 42

Mer information om vad forskarutbildningen innebär samt ansökningsblankett hittar du på https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/.

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med respektive diarienummer (SLU ua 2018.2.5.1-3896 för doktorand inom projektet osäkerhet, SLU ua 2018.2.5.1-3897 för doktorand inom klimatförändringar) , till Registrator vid SLU, Box 7070, 75007 Uppsala, registrator@slu.se, senast 13 November 2018