Jobb Hero

Skogsvårdsansvarig till Gysinge Skog AB


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Gysinge Skog
Dalarnas län, Sverige
Ansökningstiden har passerat
Gysinge Skog förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark och bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik Skog. Gysinge Skog bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet. Gysinge Skog arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet och vindkraft. Skogsmarken finns huvudsakligen i Mellansverige och är belägen i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i Jämtlands län och två mindre innehav finns belägna i Hallands- och Kronobergs län. Gysinge Skog söker 

SKOGSVÅRDSANSVARIG

med intresse för virkesadministration och kvalitetsuppföljning Du har arbetat inom skogsvård, är uthållig, strukturerad med ett intresse för att bidra till att öka värdet på våra skogsfastigheter. Om du känner igen dig i denna beskrivning kan det vara dig vi söker! Därför ska du välja Gysinge Skog Vi är ett litet företag med korta beslutsvägar och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi kommer ge dig stor självständighet och frihet i ditt arbete med ett tillhörande mandat. Vi förstår alla vikten av att det är vi tillsammans som gör skillnaden så vår lagkänsla är stark. Vi hjälps åt i alla delar.  Rollen innebär att både arbeta administrativt och ute på fältet.  Våra förväntningar på dig Som Skogsvårdsansvarig hos oss kommer du till största delen arbeta med skogsvård som innebär att följa upp verksamheten mot gällande riktlinjer och policys. Utveckla effektiva arbetssätt med fokus på kvalitet för att uppnå föryngringar och ungskog av hög kvalitet med bästa tänkbara produktionsförmåga. Det handlar om planering och beställning av skogsvårdsåtgärder, dialog med våra samarbetspartners samt registeranalys och registervård.  Rollen innebär en del virkesadministration och löpande fastighetsärenden. Kvalitetsuppföljning, kontroll av underlag från samarbetspartners, klassning av inkommande fastighetsärenden och handläggning av enklare förfrågningar och akuta ärenden.  Du kommer att tillbringa din tid både på vårt kontor i Falun och ute på våra fastigheter för att kunna föreslå och genomföra åtgärder. Vad vi söker hos dig Du har ett stort intresse för och erfarenhet av att arbeta med skogsvård, planering eller avverkning.  Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning som skogsvetare, skogstekniker eller likande, alternativt har du erfarenhet som vi bedömer vara motsvarande det vi söker för att lyckas i denna roll.  Vi är ett litet team här hos oss och du blir en viktig del av det så dina egenskaper bör komplettera våra på ett bra sätt. Vi kommer lägga stor vikt vid detta under rekryteringen. Anställningen Rollen som Skogsvårdsansvarig rapporterar till Skogschefen och ingår i vårt team om totalt fyra personer. Tjänsten är tillsvidare på heltid med placeringsort Falun. Tjänstebil ingår. Mer om Gysinge Skog Gysinge Skog arbetar kontinuerligt med att öka värdetillväxten i skogarna samt hålla en hög kostnadseffektivitet inom hela verksamheten. Vi värnar skogens naturgivna produktionsförmåga genom aktiv skogsskötsel med rätt trädslag för att ge bästa förutsättningar till god direktavkastning och en långsiktig värdeökning av skogsinnehavet. Gysinge Skog verkar för ett skogsbruk som binder kol och att dess virkesprodukter bidrar till den fossila utfasningen och en positiv klimatpåverkan. För att läsa mer om Gysinge Skog besök gärna deras hemsida: https://gysingeskog.se/  Så här rekryterar vi I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan www.hanssonpartners.com senast den 8 mars. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra personlighetstest och begåvningstest samt djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen. Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du har några frågor kring tjänsten. Anna Hansson, anna@hnpar.com, 070-695 64 63 Martin Ogemar, martin@hnpar.com, 072-237 21 30 Varmt välkommen med din ansökan!