Jobb Hero

Skogsförvaltare till Stadsbyggnad, Örebro kommun


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Örebro kommun
Örebro
Ansökningstiden har passerat

Vi söker dig som vill utveckla vårt skogsbruk där sociala värden och naturvärden är prioriterade. Vill du skapa en attraktiv skog för arter och örebroare samtidigt som du möjliggör en smidig process för företag som etablerar sig i Örebro, då kan du vara den vi söker.

Om tjänsten

Vårt arbete på Stadsbyggnadskontoret är att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar miljö i samhället, vilket ställer krav på smart stadsplanering. Örebro är inne i en intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna.

Örebro kommun äger cirka 5500 hektar skogsmark, som till största del ligger nära bebyggelsen i Örebro stad och kommunens övriga tätorter. Kommunens skogsinnehav har flera syften och stora värden. Skog i markreserven kan användas för framtida exploateringar eller som bytesmark, och rekreationsskogarna har stor betydelse för folkhälsa och för skapandet av attraktiva boendemiljöer. Genom skogsförvaltningen bidrar Örebro kommun till att uppfylla de nationella miljö- och friluftslivsmålen, och skogen i sig bidrar med ekosystemtjänster som vattenrening, klimatreglering, näringscirkulation och produktion av virke, bär och viltkött.
För kommunens medborgare har den tätortsnära naturen ett mycket stort värde för en aktiv fritid och för allmänt välbefinnande. Örebro kommun är den kommun i Sverige som vunnit flest utmärkelser för årets friluftkommun med fyra utmärkelser. 

Sociala värden och naturvärden prioriterade
Inom kommunens egna skogsbruk har sociala värden och naturvärden högre prioritet än virkesproduktion och ekonomisk avkastning. Det gäller i såväl rekreationsskog som i produktions­skog. Samtidigt ska Örebro kommuns skogar ge viss ekonomisk avkastning

Certifierat skogsbruk
Kommunens skogsbruk är certifierat enligt FSC. I kommunens skogar ska dock betydligt högre hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden tas än vad FSC kräver.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att

 • Förvalta kommunens skogsinnehav (5500 ha skog varav 1100 ha naturreservat)
 • Förvalta naturreservat
 • Löpande uppdatera skogsbruksplanen
 • Skriva åtgärdsplaner för skogliga åtgärder
 • Prioritera och samordna skogliga insatser
 • Hantera verksamhetens ekonomi
 • Delta i den fysiska planeringen (detaljplan och översiktsplan)
 • Nära samarbete markenheten och exploateringsenheten.
 • Teckna jakträttsavtal
 • Bemöta allmänhetens förslag och klagomål
 • Formulera beslutshandlingar och föredra i nämnden

Kompetenskrav

 • skoglig utbildning på högskolenivå omfattande 180 högskolepoäng eller annan utbildning omfattande 180 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter
 • B-Körkort

Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och som tar initiativ för att uppnå resultat. Du kommer ofta med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt kan planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg, stabil, har självinsikt och har lätt för att arbeta med olika typer av människor. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har vilja, förmåga och intresse att hjälpa andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

 • erfarenhet av arbete med tätortsnära skogar och naturvårdande skötsel (NS-områden)
 • erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
 • erfarenhet av arbete med digitala skogsbruksplaner t.ex. PC skog
 • erfarenhet av arbete i GIS-system
 • erfarenhet av arbete som involverat kontakt med allmänhet/invånare

Omfattning och tillträde

Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Ansök via denna länk.

Om arbetsplatsen

Som skogsförvaltare kommer du ingå i Naturvårdsenheten som är en del av Mark- och exploateringsavdelningen. Vi arbetar med flera utmanande delar som att bevara och utveckla biologisk mångfald, bidra till den attraktiva staden genom att utveckla fina rekreationsmiljöer och goda möjligheter till folkhälsa. 

Kommunens skogsförvaltning styrs av de politiskt antagna policydokumenten, så som t.ex. Naturplan och Grönstrategi

Stadsbyggnad arbetar i nya aktivitetsbaserade lokaler med modern teknik i centrala Örebro. Tillsammans med förvaltningarna inom samhällsbyggnadsområdet, vilket ger goda förutsättningar till samverkan.

Övrig information

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 25 oktober.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Malin Björk

Enhetschef

019- 21 13 97

 

SACO .

Facklig Expedition

019-21 30 96

 

Vision, Avdelning 012

Facklig expedition

019-21 11 93