Sveaskog-hero-background

Skoglig analytiker - Data scientist


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Något av våra Sveaskogskontor
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats. För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan.

Sveaskog söker dig som vill arbeta med vår framtid i nutid, genom att utveckla och stärka förmågan att använda skogliga datamängder.

Om tjänsten

Utvinna information ur Sveaskogs datamängder och externt tillgängliga datakällor för att skapa nytta i verksamheten genom att:

  • samla in, utforska och transformera data för att sedan utveckla och tillämpa modeller inom machine learning
  • förbättra precisionen i prognoser för planering av virkesflöde, skogsskötsel, skogshushållning och naturvård
  • göra ad hoc analyser för att svara på specifika uppkomna frågeställningar
  • omvärldsbevakning, delta i utveckling och tidig implementering tillsammans med relevanta aktörer inom akademi, institut och innovationscenter i frågor kring nya användningsområden för data och nya datafångstmetoder
  • analys och uppföljning av löpande verksamhet
  • utbildning och verksamhetsstöd

Du ingår i ett litet team med spetskompetens som tillsammans driver utvecklingen kring nya skogliga data i Sveaskog.

Du rapporterar till Teknikchefen. Stationering på något av våra Sveaskogskontor. Resor är vanligt förekommande.

Om dig

Du har en högre utbildning inom t ex matematik, statistik och AI samt kunskap och erfarenhet inom området data science. Du behärskar SQL, Python, machine learning och liknande verktyg inom området. Kunskap eller erfarenhet från Lidardata, satellitdata, GIS:analyser och skogsbruk är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad, drivande, analytisk, pedagogisk och kommunikativ samt har en god samarbetsförmåga.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är den 27 januari.

Har du frågor? Kontakta Teknikchef Anders Järlesjö på tel 070-588 12 40.

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75, för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-544 97 11 och för Unionen Stig Sjöberg 08-655 90 58.

Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.