Jobb Hero

Skogforsk söker chef för Skogsskötselprogrammet


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Skogforsk
Ansökningstiden har passerat
Intresset för skogen och hur den ska användas är rekordstort. Vi utvecklar Sveriges skogsskötsel i nära samarbete med skogsnäringen. Nu behöver vi en ny chef till vårt Skogsskötselprogram. En förutsättning för att tillgodose det ökade behov av skogsråvara är en hög och värdeskapande skogsproduktion tillsammans med väl avvägd hänsyn till miljö, biologisk mångfald och skogens sociala värden. Inom skogsskötselprogrammet kombineras resultat från långliggande försök och simuleringar, med uppföljning och utvärdering av metoder i praktiskt skogsbruk. Resultaten ligger till grund för rekommendationer, instruktioner, beslutsstöd och kunskapsuppbyggnad i såväl storskaligt skogsbruk som inom familjeskogsbruk och naturvårdsförvaltning.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb med stora möjligheter till egna initiativ och utveckling. Skogforsk arbetar med forskning och innovation, i nära samverkan med skogssektorn. Fokus är starkt inriktat på att skapa nytta och bidra till hållbar utveckling i det svenska skogsbruket. Skogsskötselchefen ansvarar för personal, budget och strategisk ledning/utveckling av Skogsskötselprogrammet. Vi tillämpar delat ledarskap för våra forskningsprogram och som Skogsskötselchef delar du ansvaret med en biträdande chef.

Din profil och kompetens

Vi söker dig som brinner för forskning, innovation och hållbar utveckling. Som Skogsskötselchef ingår du i Skogforsks ledningsgrupp och rapporterar till VD. Vi förutsätter att du har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av forskning och innovation på både strategisk och operativ nivå. För att lyckas med Skogforsks uppdrag krävs att du arbetar nära forskningsutföre och samarbetspartners. Du måste därför ha extraordinärt bra samarbetsförmåga med såväl akademiker som praktiker. Som ledare förutsätter vi att du är visionär och öppen för ny metodik och nya samarbeten. Skogsskötselprogrammet har ca 25 medarbetare, majoriteten är forskare. Programmets medarbetare finns i Uppsala, Ekebo och Sävar. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Om Skogforsk

Skogforsk är skogsbrukets forskningsinstitut med uppdraget att utveckla och kommunicera kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Tillsammans med skogsbranschen ökar vi dagligen värdet på Sveriges mest värdefulla förnyelsebara råvara – skogen – den viktigaste pusselbiten i omställningen till en bioekonomi. Som skogsskötselchef på Skogforsk får du en nyckelroll i skogsbranschens utvecklingsarbete och Sveriges strävan mot de globala målen för hållbar utveckling. Vi arbetar under ledstjärnan Skogforsk leder hållbar utveckling och vår verksamhet bedrivs enligt uppförande koden och forskningsstrategin som du hittar här: Om skogforsk Skogforsk är en arbetsplats där vi är övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och effektivitet. Vi har verksamhet i Uppsala, Sävar i Västerbotten samt i Ekebo i Skåne. Vi ser fram mot din ansökan senast den 25 augusti. Mejla din ansökan till skogforsk@skogforsk.se. Märk ansökan med ”Skogsskötsel” i ämnesraden. Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta VD Charlotte Bengtsson eller Forskningschef Magnus Thor. Facklig kontaktperson för SACO är Örjan Grönlund.