Jobb Hero

Skärgårdsstiftelsen söker två Driftchefer inom naturvård – Norra och Södra Skärgården

Skärgårdsstiftelsen
Stockholm
Sista dagen att söka jobbet

Skärgårdsstiftelsens uppdrag

Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar cirka 11 000 ha mark och 20 000 ha vatten i Stockholms skärgård. På våra områden finns också cirka 2 000 byggnader och anläggningar och även 16 jordbruk som bidrar till att vårda våra kulturmarker. Vi arbetar med långsiktig förvaltning av cirka 40 naturskyddade områden med höga värden kopplade till naturmiljöer, kulturmiljöer, historia och besöksnäring.

Skärgårdsstiftelsen arbetar aktivt för att uppfylla reservatens syften och följa respektive skötsel- och bevarandeplan. Vi har fältpersonal som arbetar med drift och skötsel av markerna. Större naturvårdsåtgärder projektleds av Naturvårds- och miljöavdelningen.

Arbetet som Driftchef

Skärgårdsstiftelsen genomför en organisationsförändring med syfte att skapa en gedigen struktur kring kärnverksamheten, dvs vårt bestånd av mark, skog, vatten och byggnader. Vi tillför resurser och kompetens som är nödvändiga för att ta hand om vårt bestånd och utföra vårt uppdrag som reservats- och fastighetsförvaltare.

I samband med det rekryterar vi nu två nya tjänster som driftchefer för Norra respektive Södra skärgården. Syftet är att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för att se över och utveckla arbetssätt och rutiner, inte minst kopplat till arbetsmiljöfrågor.

Vi söker dig som kan ta förändringsarbetet framåt för den operativa verksamheten, med utgångspunkt i Skärgårdsstiftelsens egna åtgärdsplaner samt naturreservatens skötsel- och bevarandeplaner. Du verkar för en tydlig kommunikation och ett starkt engagemang tillsammans med dina kollegor och medarbetare.

Arbetsuppgifter

  • Arbetsuppgifterna kommer vara många och varierande samt kan komma att ändras i takt med organisationens utveckling. De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:
  • Operativt ansvar för verksamheten inom ditt område med utgångspunkt i Skärgårdsstiftelsens egna åtgärdsplaner samt naturreservatens skötsel- och bevarandeplaner.
  • Personalansvar inklusive ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom ditt område.
  • Budget- och resultatansvar samt ekonomiuppföljning för avdelningen.
  • Utveckla och skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt och rutiner i enlighet med verksamhetens målsättningar.
  • Delta i framtagandet av övergripande mål, strategier och handlingsplaner för naturvårdsavdelningens verksamhet.

Stort fokus läggs på operativt arbete och ett engagemang för att lära känna verksamheten, dess arealer och dess medarbetare. Skärgårdsstiftelsens uppdrag och geografiska område är brett och för att lyckas i rollen som driftchef behövs hög närvaro i verksamheten samt en förståelse för helheten såväl som det enskilda området.

Du tillhör avdelningen Naturvård & Miljö och rapporterar till avdelningschefen samt ingår i avdelningens förvaltningsgrupp.

Vem är du?

Du har en relevant akademisk utbildning, t.ex. skogsmästare eller lantmästare, eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet. Du har dokumenterad god erfarenhet från de gröna näringarna, exempelvis skogs- eller jordbruk. Erfarenhet från arbete med skyddad natur- eller reservatsförvaltning är meriterande.

Du har gedigen erfarenhet av att leda personal samt av förändringsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Som chef är du trygg, tydlig och erfaren. Du är uthållig och prestigelös samt besitter en förmåga att motivera och engagera dina medarbetare. Du har även erfarenhet av att leda arbetslag, hantverkare, yrkesarbetare eller liknande. Tidigare erfarenhet av budgetsvar samt god ekonomisk medvetenhet och kunskap är ställda krav.

Som person är du lyhörd, självständig, strukturerad och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är flexibel, anpassar dig med lätthet till ändrade omständigheter och kan med enkelhet växla mellan operativa och strategiska frågor. Ditt ledarskap är tydligt och motiverande och du har lätt för att samarbeta med olika typer av människor.

Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.

Tillgång till egen bil och B-körkort är ett krav. Båtvana samt fartygsbefäl klass 8 är meriterande.

Du erbjuds

Du erbjuds en roll i en verksamhet med angeläget syfte, fantastiska naturområden och lång historia, där du har stor möjlighet att påverka och göra skillnad för vår framtida verksamhet. Följ med oss på vår spännande resa – välkommen till Skärgårdsstiftelsen!

Tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas.

Tjänsten är förknippad med mycket resor inom våra områden.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling. Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev och CV.

Skicka in din ansökan via denna länk: https://www.hrmab.se/jobb/1177-skargardsstiftelsen-soker-tva-driftchefer-inom-naturvard/

Vi behandlar ansökningarna fortlöpande och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast torsdagen den 18e januari. För mer information om tjänsten vänligen kontakta HRM:s ansvariga researcher Albert Lundgren, albert.lundgren@hrmab.se, tel. 070-236 36 99 eller rekryteringsansvarige Jeanette Reuterskiöld, jeanette.reuterskiold@hrmab.se.

Dela annonsen