Gröna Klustret Nuntorp-hero-background

Projektledare till skogsprojekt


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Gröna Klustret Nuntorp
Brålanda i Vänersborgs kommun
Ansökningstiden har passerat

Gröna Klustret Nuntorp satsar på den skogliga utvecklingen i Västra Götaland och söker nu en projektledare för att utveckla framtidens skogsnäringar i Västra Götaland. 

Beskrivning av projekt Arena Skog Västra Götaland

Vill du vara med och stärka det hållbara skogägandet och konkurrenskraften bland skogsföretagen i Västsverige? Projektet Arena Skog Västra Götaland ska bygga en neutral arena för samverkan med företag, akademi, offentliga aktörer i regionen. 

Med avstamp i Skogsprogrammet Västra Götalands  fokusområden och Agenda 2030 ska projektet utveckla den gröna omställningen. Företagen i skogsbranschen kommer genom aktiviteter som workshops, fältbesök, kompetenshöjning samt erfarenhetsutbyten att kunna arbeta med affärsutveckling, klimat, innovation och jämställdhet.  

Arena Skog är inte enbart ett projekt utan starten på en långsiktig satsning som ska bidra till, högre förädlingsvärde, effektivare produktion, biologisk mångfald, klimatnytta, och att den skogligt baserade, cirkulära bioekonomin utvecklas i Västra Götaland.

Projektet har ett starkt partnerskap i form av Gröna Klustret Nuntorp, Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Partnerskapet kommer att utgöra arbetsgrupp och styrgrupp och kommer att avsätta personer i projektet som har kompetens inom bl a skogsfrågor, projektledning, kommunikation och administration, Förberedelserna av projektet har pågått under ett par års tid.

Projektet har fyra insatsområden - Hållbart skogsbruk; Infrastruktur & logistik; Nya affärsmöjligheter; Långsiktig kompetensförsörjning samt Jämställdhet & arbetsmiljö.  

Primär målgrupp är skogsägare i Västra Götaland och företag som har sin affärsverksamhet kopplad till skogen. Sekundär målgrupp är det företagsfrämjande systemet samt forsknings- och utvecklingsaktörer i och utanför regionen.  

Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ha ansvar för att genomföra projekt Arena Skog. Projektgruppen, utgörs av personer från samtliga parter som tillsammans med dig planerar, genomför och följer upp projektet. Här finns kompetens inom skogsfrågor, gröna näringar i övrigt, projektledning, administration, kommunikation och mycket annat. Till stöd finns projektets styrgrupp med personer från ledande befattningar hos respektive part. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda och koordinera projektet samt följa upp och rapportera.
 • Etablera nätverk och andra relevanta kontakter.
 • Arrangera och leda workshops, seminarier och nätverksträffar
 • Omvärldsbevaka och analysera
 • Förbereda, sammankalla och leda projektgrupp och arbetsgrupper; förbereda material till styrgrupp, ansvara för rapportering till finansiärerna
 • Tillsammans med partnerskapet planera, fördela arbetsuppgifter, genomföra, utvärdera och kommunicera projektet.

Kvalifikationer

 • Akademisk skoglig utbildning eller motsvarande
 • Relevant erfarenhet kopplad till skogliga näringar
 • Erfarenhet av projektledning inklusive administration
 • Kontakter och nätverk inom det skogliga området
 • God förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt
 • B-körkort och tillgång till bil

Personliga egenskaper

 • Tycker om att leda grupper och möten och är bra på att få människor att samarbeta och på att styra så att mål, tidplan och budget hålls.
 • Bra på att etablera nya kontakter och att samverka med företag, organisationer och akademiska parter.
 • Tycker om samverkan och har förmåga att lyssna och intresse av att utveckla företagens behov och utmaningar.
 • Drivs av att förmedla nytta och har ett affärsmässigt synsätt.

Om Gröna Klustret 
Gröna Klustret är ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar med uppdrag att bidra med utveckling och stödja företagandet på landsbygden. Gröna Klustret är lokaliserad på Nuntorp Gård företagsby bland många drivande lantbruksföretag och en naturbruksskola. Här finns också tillgång till restaurang och konferenslokaler som ger stora möjligheter till nätverkande och kontakter och att arrangera många olika kreativa möten, seminarier och konferenser. 

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2023-01-30 på e-post: info@gronaklustret.se

Anställningens omfattning och anställningsform

100 procent. Eventuellt kan annan anställningsgrad vara möjligt efter överenskommelse.  

Tillsvidareanställning 
Projektet är treårigt med ambitionen att etablera en arena för fortsatt verksamhet. 

Tillträde och placeringsort

Snarast möjligt, eller efter överenskommelse.

Placering på Gröna Klustret Nuntorp, Brålanda i Vänersborgs kommun, men med möjlighet till visst distansarbete. Tjänsten innebär resor till framför allt olika delar av Västra Götaland. 

Kontakt

För mer information om tjänsten kontakta Peter Eriksson, på Gröna Klustret på telefon +46 730 755 600 alt peter.eriksson@gronaklustret.se.