Jobb Hero

Projektledare, Skoglig utveckling


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Gröna klustret Nuntorp
Nuntorps Gård, Brålanda
Ansökningstiden har passerat

Gröna klustret Nuntorp är en regional utvecklingsnod och mötesplats placerad på Nuntorp Gård företagscentrum utanför Brålanda. Uppdraget är att främja utveckling och tillväxt av verksamheter inom de gröna näringarna i hela Fyrbodal Företagens behov är i centrum där vi initierar och driver projekt i samverkan med näringsliv, akademi och andra aktörer.  Projektens syfte är att ge företagandet i fyrbodal möjligheter att utvecklas och på så vis ge goda förutsättningar att driva och utöka sina verksamheter.  Genom ett samarbete med Nuntorps Gård arrangeras det utbildningar, kurser och konferenser utifrån företagens behov.  Vi arbetar också för en hållbar framtid och tar del av de nationella strategierna för livsmedel och skog genom klustrets arbete. Gröna Klustret är en ekonomisk förening som ägas av sina medlemmar. Läs mer på www.gronaklustret.se

Gröna Klustret satsar framåt och rekryterar nu en Projektledare som vill ansvara för och utveckla en skoglig plattform i Väst.

Beskrivning projekt Skoglig Plattform i Väst
Det långsiktiga målet med projektet är att skogsägare i Västra Götaland tillsammans med andra företag, organisationer och akademi utveckla skogsägandet och skogsbruket så att ökad produktion, högre förädlingsvärde, ett hållbart skogsbruk, klimatnytta, landsbygdsutveckling och en skogligt baserad bioekonomi uppnås.

Projektet kommer att skapa – en skoglig plattform - som avses bli permanent. I plattformens verksamhet etableras möten mellan skogsägare och andra intressenter för att utveckla ett lokalt förankrat hållbart skogsbruk och utveckling av de skogliga värdekedjorna. Genom att systematiskt jobba med att koppla de skogliga näringarnas behov till innovationsmiljöer och akademin bidrar det till att tillhandahålla forskning och utveckling i framkant samt relevant kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Plattformen ger även möjlighet till kunskapsutbyte och kunskapsspridning mellan medverkande företag. Den ger även en möjlighet för olika parter i den skogliga debatten att utveckla en samsyn

Den skogliga plattformen kommer att vara en nod för projektutveckling och projektledning med god kompetens i att söka nya projekt och att driva dessa professionellt. Med en bred omvärldsbevakning kommer utmaningar och behov kopplas till utlysningar samt kännedom om finansiering.

Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ha ansvar för projektets genomförande och bistå projektadministratören med underlag för redovisning. Med en överblick på helheten i projektet har du stora möjligheter att få saker att hända genom att föra samman kompetenser, skapa nya sammanhang samt att fånga upp och utveckla nya projektidéer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Du jobbar med att leda och koordinera projektet samt följer upp och rapporterar
 • Skapa och underhålla kontakter och nätverk med aktörer.
 • Arrangerar och leder workshops, seminarier och nätverksträffar.
 • Du är engagerad i skogliga frågor och omvärlds bevakar med att delta i nationella nätverk, konferenser, seminarier och workshops.
 • Du tar ansvar för att utveckla den skogliga plattformen med att etablera nya projekt, inklusive partnerskap, budget och finansiering.

Kvalifikationer

 • Du har relevant erfarenhet kopplad till skogliga näringar
 • Du har goda kontakter och nätverk inom området och en god förmåga att samverka med olika aktörer så som företag, institut och akademiska parter.
 • Meriterande om du har akademisk examen kopplad till skogliga näringar.
 • Meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete, process- och projektledning samt administration

Personliga egenskaper

 • Du har god kommunikativ förmåga och kan engagera aktörer och nå ut med information
 • Du har förmåga att lyssna och intresse av att utveckla företagens behov och utmaningar
 • Du har förmåga att skapa långsiktiga och fortlöpande samverkansformer
 • Drivs av att förmedla nytta och har ett affärsmässigt synsätt.
 • Prestigelös, drivande och initiativrik som stimuleras av att arbeta med utveckling.
 • Problemlösare och förmåga att leda i sammanhang med många olika intressenter och viljor
 • Analytisk och förmåga att leda projekt på ett strukturerat sätt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Placering i Nuntorps Gård, Brålanda i Vänersborgs kommun. 

Ansökan
Gör din ansökan via www.pspartner.se, registrera ditt CV med ett personligt brev. Sista ansökningsdag är 31 juli 2021. För mer information om tjänsten kontakta Verksamhetsledare Peter Eriksson på Gröna Klustret på telefon +46 730 755 600 alt peter.eriksson@gronaklustret.se