Jobb Hero

Produktionsledare Norra Värmland

Stora Enso Skog
Torsby
4 dagar kvar på ansökningstiden

Ett av Sveriges mest innovativa skogsbolag, Stora Enso Skog, söker produktionsledare till Flödesområde Norra Värmland med stationering företrädesvis i Torsby. Som produktionsledare har du en viktig roll i råvaruförsörjningen av våra kunder.

På Stora Enso Skog bidrar du till en förnybar framtid! Vår inställning är att allt som idag tillverkas av fossila material kan tillverkas av träd imorgon. Ett aktivt skogsbruk är en viktig komponent i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten, och genom vår verksamhet arbetar vi varje dag med att motverka global uppvärmning. Vårt uppdrag är att förse Stora Ensos svenska sågverk, massa- och pappersbruk med råvaran från skogen. Men vi ska också utveckla och förvalta vårt skogsinnehav – som är ett av Sveriges största.

Säkerhet och hälsa är våra viktigaste framgångsfaktorer, vilket betyder att du ska må bra på jobbet och komma hem säkert varje dag!

Då nuvarande produktionsledare gått vidare till nya utmaningar inom företaget söker vi nu en ny medarbetare till flödesområde Norra Värmland.

Arbetsuppgifter

  • Möta beställningen från våra kunder i fråga om produktionstakt och sortiment
  • Leda och samordna den löpande produktionen med avverkningsentreprenörer
  • Virkesprognoser och operativ flödesplanering inom flödesområdet
  • Ansvara för och främja ett högt säkerhetstänk och en hållbar avverkningsprocess
  • Verksamhetsuppföljningar och kvalitetskontroller i fält
  • Driva utveckling av produktion och avverkningsentreprenörer
  • Prissättning och avräkning av avverkningsobjekt
  • Delta och vara aktiv i funktionsvisa och funktionsöverskridande möten och projekt.

Kompetenskrav och personliga egenskaper

Som produktionsledare planerar och styr du virkesflödet inom ditt flödesområde i nära samarbete med det drivningsteam du tillhör. Tillsammans med områdeschefen och ditt drivningsteam tar ni även ansvar för företagets totala virkesflöde.

Vi söker dig som drivs av mål och samarbete, stimuleras av utmaningar och lösningar. Du är resultatorienterad, har analytisk förmåga och goda ledaregenskaper.

Skoglig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens

B-körkort krävs

God förmåga att använda befintliga IT-system samtidigt som du har lätt att ta till dig nya.

Kontaktpersoner

Rekryterande Vik. Områdeschef Johan Lindström, 0725414233, johan.x.lindstrom@storaenso.com, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Övriga frågor om processen kontakta rekryteringsspecialist Katarina Rydell katarina.rydell.ext@storaenso.com

Välkommen med din ansökan via Stora Ensos online-system, https://www.storaenso.com/en/careers

Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök så snart som möjligt, dock senast den 18 april 2021. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst. Vi accepterar endast ansökningar som lämnats in via vårt rekryteringssystem. Vi genomför även drogtester.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Den nya skogsdivisionen, som startade sin verksamhet i början av 2020, inkluderar alla Stora Ensos skogstillgångar i Sverige samt 41% av Tornator som har merparten av sina skogstillgångar i Finland. Divisionen inkluderar även virkesförsörjningen i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. Våra fokusområden är hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesförsörjning till Stora Ensos bruk och sågverk samt innovation. För en stor aktör inom bioekonomin som Stora Enso är tillgången till virke avgörande. Idag är Stora Enso en av världens största privata skogsägare.

See our film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t=6s

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och våra aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.

Vi har ett stort fokus på hälsa, säkerhet och miljö och som en del i anställningen så kommer du, tillsammans med övriga på företaget, att jobba aktivt med miljö och säkerhetsfrågor.

Meet the people at Stora Enso in:

Instagram @storaensoworld

Facebook www.facebook.com/storaenso/

LinkedIn www.linkedin.com/company/stora-enso/

You are the opportunity. Join us!

www.storaenso.com/en/careers

Dela annonsen