Jobb Hero

Processutvecklare Planering till MO-syd


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Enligt överenskommelse
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats.

För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog har antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan. Kanske är du den vi söker?

Om jobbet

Sveaskog har höga och ökande krav på planeringsarbetet. Uppdraget för linjen är att hantera möjligheter till ökad biologisk mångfald, ett ståndortsanpassat skogsbruk samt en skonsam och effektiv leverans av virke till industrin.

I takt med att förväntningarna ökar ser vi ett särskilt behov av att stärka vår förmåga att planera enligt MMM och göra en skarpare beskrivning av den skog som skall avverkas såväl på egen skog som på virkesköp.

Vi söker därför en processutvecklare planering. Organisatoriskt tillhör du produktionsteamet på MO Syd, men du kommer jobba i nätverk med RO:nas planeringsledare, stödfunktionerna Skogsteknik och IT-funktion.

Som processutvecklare kommer du att:

  • Stödja linjen i utveckling av effektivitet / kvalitet i planering
  • Identifiera, prioritera och implementera Best-Practice inom såväl teknik som metod
  • Målbild: En ökad planeringskvalitet på tillgängliga avverkningstrakter samt en standardiserad och rätt dimensionerad taktisk plan.

Om din kompetens:

  • Egen praktisk erfarenhet av drivningsplanering
  • Intresse för att jobba i nätverk med ständiga förbättringar
  • God analytisk förmåga & god kommunikativ förmåga
  • Erfarenhet av våra verktyg inom planering och virkesflöde
  • Gillar att förenkla och standardisera arbetssätt

Vill du veta mer?
För information om tjänsten kontakta Produktionschef Sveaskog MO Syd Mattias Forsberg, 070-218 85 25, mattias.forsberg@sveaskog.se

Fackliga kontaktpersoner är för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-5449711 för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75 och för Unionen Stig Sjöberg, tel 08-655 90 58.

Din ansökan
Välkommen att söka jobbet senast den 19 december 2021

Gör din ansökan via denna länk.

Sveaskog eftersträvar mångfald samt en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.