Moelven Pellets AB-hero-background

Platschef, Valåsen Pelletsfabrik


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Moelven Pellets AB
Karlskoga
Ansökningstiden har passerat

Vill du delta i en spännande industrisatsning där vi bygger för framtiden? Moelven bygger en ny pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion vid Moelven Valåsen i Karlskoga som planeras tas i drift hösten 2024. Kanske är det du som kommer vara med på resan som vår nya platschef?

Kort om rollen

Moelven investerar stort i en ny pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion vid Moelven Valåsen i Karlskoga. Den innovativa pelletsfabriken planeras tas i drift hösten 2024. Den nya pelletsfabriken kommer att helt integreras med Moelven Valåsens sågverk i Karlskoga. Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som kommer som en konsekvens av redan pågående utvecklingsprojekt.

Vi söker nu en platschef som ansvarig för igångsättande och därefter den löpande driften av Valåsen Pelletsfabrik, inkluderat personalansvar (produktion kontinuerligt 5-skift) och driftsbudget. Huvudansvarig för pelletsfabriken med tillhörande logistik och leveranser, ansvar för operativ lokal koordinering och samarbete med Moelven Valåsen AB, därtill ansvarig för uppgifter kopplat till lagring och skeppning i Vänerhamn Kristinehamn.

Pelletsfabriken kommer att ha en kapacitet på 80 000 ton pellets om året, men dimensioneras för att långsiktigt kunna öka produktionen upp till 105 000 ton per år. Moelven Pellets AB kommer att tillverka vita träpellets av högsta kvalitetsklass som kommer att distribueras till den internationella marknaden via fartyg från Vänern.

I ditt uppdrag ingår:

  • Daglig styrning av pelletsfabriken, inklusive personalansvar
  • Säkerställa måluppfyllnad kopplat till HMS-, kvalitets- och produktivitetsmål uppsatta för fabriken
  • Operativ drift inkluderat löpande produktions- och logistikplanering
  • Driva ett aktivt och modernt kontinuerligt förbättringsarbete utifrån LEAN-principen
  • Vidareutveckla rutiner och system för förebyggande underhåll
  • Kontinuerligt jobba strukturerat för att förbättra centrala KPI'er för fabriken
  • Löpande kostnadsuppföljning med månadsrapportering i samarbete med ekonomiansvarig
  • Uppföljning av leverantörer och partners (avtalsansvarig)
  • Delta i arbetet kring strategi och vidareutveckling i samarbete med VD och styrelse

Vem är du?

För att vara rätt kandidat så har du en teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå (ingenjör/civilingenjör), eller förvärvat motsvarande kunskaper genom din arbetslivserfarenhet samt gedigen erfarenhet från processindustrin eller annan industri. Du har ledarerfarenhet inkluderat budget- och resultatansvar med kunskap inom ett eller flera av följande områden; automatisering, LEAN, HMS eller modern produktions- och driftsteknik. Meriterande är utbildning inom el/automation.

Vi söker en operativ lagspelare som har lätt för att kommunicera, är drivande och tar initiativ. Du är van att arbeta självständigt och är tydlig i ditt ledarskap. Du motiveras av att driva industriproduktion i världsklass och kontinuerlig förbättring är en del av ditt naturliga tankesätt. Din förmåga att skapa engagemang och flexibilitet i en platt organisation blir viktig, inte minst med tanke på samarbetet med kollegor i systerbolagen.

Moelvens aktiva medarbetarskap bygger på förväntningar att ta eget ansvar, utveckla verksamheten, sig själv och andra samt bidra med engagemang. I vårt aktiva ledarskap ska vi ha ledare som fokuserar på resultat, kommunicerar och handlar trovärdigt samt skapar förutsättningar för utveckling.

Vi söker en person som genom sitt medarbetarskap och ledarskap bidrar till att våra medarbetare uppnår goda resultat.

Vi erbjuder

Moelven erbjuder en utmanande tjänst med möjlighet att vara med att etablera och utveckla en ny historisk satsning i en traditionsrik och ledande skandinavisk industrikoncern. Med goda professionella och personliga utvecklingsmöjligheter kommer du vara en del av ett företag där hållbarhet är ett av de viktigaste värdena.

Tjänsten rapporterar till VD i Moelven Pellets AB/koncerndirektör Virkesförsörjning, fiber & bioenergi som är lokaliserad på huvudkontoret i Moelv.

Kontakt

Lars Storslett

Direktör

Telefon:+4790792891

E-post:Lars.Storslett@moelven.no

Moelven är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består av 33 produktionsbolag fördelat på 41 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3 300 anställda och en årsomsättning på 14,8 miljarder NOK.

Moelven Pellets AB är ett nystartat bolag i Moelven koncernen, som bygger ny pelletsfabrik på Valåsen i Karlskoga. Fabriken som ska vara i drift hösten 2024 kommer att ha en produktionskapacitet på 80.000 ton pellets per år. Marknaden kommer primärt vara värmekraftverk ute i Europa, och råvaran består av restprodukter från Moelvens sågverk i Värmland.

 För mer information se www.moelven.se