Jobb Hero

Plantskolechef Sör Amsberg

Stora Enso Plantor
Borlänge
3 dagar kvar på ansökningstiden

Nu söker vi en Plantskolechef till Sör Amsberg, Stora Enso Plantor AB, i Borlänge med start enligt överenskommelse.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. När du jobbar hos oss bidrar du till en förnybar framtid och ett hållbart klimat. Vi tror att allt som tillverkas av plast idag kan tillverkas av träd imorgon. Här blir du en viktig del i att motverka global uppvärmning – ett aktivt skogsbruk är en viktig komponent i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten.

Arbetsuppgifter

I din roll som Plantskolechef är ditt huvudsyfte att leda arbetet vid plantskolan med ansvar för personal, arbetsmiljö och säkerhet, produktion, ekonomi och fastighet. Du leder tillsammans med produktionsledaren det dagliga arbetet vid plantskolan. Du arbetar nära odlingskoordinator och produktions- och miljökoordinator i alla frågor där arbetsfälten går in i varandra. God dialog mellan dessa funktioner är mycket viktig.

Exempel på arbetsuppgifter i tjänsten:  

 • Övergripande ansvar för det dagliga arbetet vid plantskolan och allokering av personal till de arbetsmoment som skall utföras.
   
 • Arbetsmiljöansvar för plantskolan och dess personal.
   
 • Ansvar för att driva och utveckla arbetet med ökad säkerhet och trivsel på arbetsplatsen, vilket kommer att intensifieras.
   
 • Ansvar för genomförande av arbetsplatsträffar vid plantskolan.
   
 • Genomföra löne- och medarbetarsamtal med medarbetarna, men därtill under året ytterligare individuella samtal för att stötta och utveckla medarbetarna.
   
 • Ansvar för rekrytering och introduktion av personal till plantskolans verksamhet.
   
 • Ansvar för produktionen vid plantskolan under året och att uppsatta produktionsmål nås.
   
 • Ansvar för budgetarbete och löpande ekonomiarbete vid plantskolan.
   
 • I samarbete med produktions- och miljökoordinator ta fram underlag för investeringsbehov vid plantskolan (produktions- och miljökoordinator ansvarig).
   
 • I samarbete med produktions- och miljökoordinator delta vid planering och genomförande av beslutade investeringsprojekt.
   
 • Ansvar för förvaltning och daglig skötsel av fastigheterna på plantskolan.

Kvalifikationer

Är du den vi söker? För att lyckas i rollen som Plantskolechef ser vi att du har en genomförd utbildning på högskolenivå, gärna inom de gröna näringarna. Vi ser att du är en prestigelös ledargestalt som kan utveckla verksamheten tillsammans med vår kompetenta personal vid Sör Amsberg. Stort intresse för människor och förmåga att se individerna en nyckelfaktor, liksom energi och förmåga till strukturerat arbete mot gemensamma mål inom plantbolaget. Vidare värderar vi erfarenhet av personalledning och utveckling av individer och arbetslag, erfarenhet av strukturerat säkerhetsarbete är meriterande. 

Övrig information

Rekryterande chef Andreas Alexandre, VD Stora Enso Plantor, andreas.alexandre@storaenso.com, 070-59 85 603, tar emot din ansökan och svarar gärna på dina frågor. Skicka in din ansökan senast den 8 augusti, bifoga CV och personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar varför du är lämplig för tjänsten. På grund av semester ombeds du skicka ett sms till Andreas vid frågor, så ringer han upp så snart han har möjlighet. Potentiella kandidater drogtestas före anställning.  

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmana vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Den nya skogsdivisionen, som startade sin verksamhet i början av 2020, inkluderar alla Stora Ensos skogstillgångar i Sverige samt 41 % av Tornator som har merparten av sina skogstillgångar i Finland. Divisionen inkluderar även virkesförsörjningen i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. Våra fokusområden är hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesförsörjning till Stora Ensos bruk och sågverk samt innovation. För en stor aktör inom bioekonomin som Stora Enso är tillgången till virke avgörande. Idag är Stora Enso en av världens största privata skogsägare.

Meet the people at Stora Enso in

Instagram @storaensoskog

Facebook www.facebook.com/storaenso/

LinkedIn www.linkedin.com/company/stora-enso/

You are the opportunity. Join us.

www.storaenso.com/careers

You are the opportunity. Join us.

www.storaenso.com/careers

Dela annonsen