Jobb Hero

Planeringsledare till Västerbotten


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Åsele, Lycksele, Malå eller Storuman
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats.

För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog har antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan. Kanske är du den vi söker?

 Om jobbet

Som Planeringsledare leder du arbetet med taktisk och operativ planering på Sveaskogs egna skogsinnehav och har en ledande roll i samplaneringsprocessen med berörda samebyar. Du är personalansvarig för ca 10 av våra drivna områdesansvariga och under fältsäsong även för visstidsanställda i den geografi du ansvarar för. Skoglig planering av den egna skogen, på kort och lång sikt, är ryggraden i vår verksamhet och därigenom är din roll som Planeringsledare viktig och central i vår organisation. Genom tät samverkan med övriga planeringsledare inom Norr- och Västerbotten drivs många frågor gemensamt. Du bidrar till att utveckla arbetet kring planering och skötsel av Sveaskogs skogsinnehav. På Sveaskog arbetar vi tillsammans i team där Planeringsledaren har en viktig uppgift att tillsammans med områdesansvariga och andra ledare på RO:t driva och utveckla verksamheten samt att nå våra gemensamma mål.

Som Planeringsledare kommer du att:

  • Leda och fördela arbetet med skoglig planering, både operativt och strategiskt
  • Leda arbetet i samplaneringen med rennäringen
  • Ansvara för att nå uppställda mål inom ditt verksamhetsområde
  • Följa upp och vidareutveckla planeringsarbetet bl.a genom att coacha och stötta din personal
  • Verka för att din personal prioriterar rätt arbetsuppgifter
  • Upphandla entreprenadtjänster
  • Samverka med andra ledare inom RO:t för att optimera verksamheten
  • Representera Sveaskog i lokala externa sammanhang
  • Vara en del av Resultatområdets ledningsgrupp och rapportera till RO-chefen.

Om din kompetens

Som Planeringsledare vill du jobba med skog och med människor. Vi söker dig som har eftergymnasial skoglig utbildning eller motsvarande kunskaper. Du har arbetat några år med skogsskötsel eller avverkning. Du är en drivande lagspelare som gärna tar ledarrollen och som når målen tillsammans med dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du som ledare är Resultat- och målinriktad, Tillitsfull och Inkluderande.

Placeringsort: Något av våra kontor inom RO:t; Åsele, Lycksele, Malå eller Storuman

 Vill du veta mer?

För mer information om tjänsten kontakta RO-chef Johan Oskarsson 070-579 50 15, johan.oskarsson@sveaskog.se

Fackliga kontakter:

Ledarna, Tomas Esbjörnsson tel: 0950-231 75, Akademikerföreningen, Tommy Karlsson tel: 0933-615 60, Unionen, Fredrik Lind tel: 0923-696 78 GS, Conny Enberg 070-2742618

Din ansökan

Sök jobbet senast den 19 december.

Gör din ansökan via denna länk.

Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.