Statens Fastighetsverk-hero-background

Nu söker vi fastighetschef till Fastighetsområde Skog i Östersund


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Statens Fastighetsverk
Östersund
Löpande urval

Som fastighetschef kommer du att leda och ansvara för verksamheten inom Fastighetsområde Skog som idag förvaltar statens mark ovan odlingsgränsen, inom renbetesfjällen och skog i anslutning till kulturfastigheter i Syd- och Mellansverige. Allt från vidsträckta fjällskogar till landets största ekskog ingår i förvaltningen. Fastighetsområdet består av cirka sexton medarbetare och placeringsort är Östersund. Vår skogliga förvaltning är certifierad enligt FSC.

Läs mer och ansök här