Sveaskog-hero-background

Miljö- och naturvårdsspecialist till Götaland


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Jönköping, Växjö, Vimmerby eller Osby
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats. För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan. Kanske är du den vi söker?

Om jobbet

Som miljö- och naturvårdsspecialist har du en viktig roll i naturvårdsarbetet på regionen. Du är med och driver naturvårdsfrågorna framåt och strävar efter att vår verksamhet håller hög kvalitet och ständigt förbättras. Det gör du genom att:

  • Stödja och utveckla medarbetare och verksamhet inom naturvårdsområdet
  • Synliggöra våra strategiska satsningar inom biologisk mångfald
  • Vara en del i kommande satsningar i vår långsiktiga strategi kopplat till bl.a. rinnande vatten och våtmarker, naturvårdande skötsel och naturvärdesbedömningar
  • Hantera kontakter med lokala myndigheter och intressenter
  • Hålla i utbildningar

I kommande strategiska satsningar som Sveaskog ska göra så kommer det krävas mycket arbete över en stor geografi. Detta innebär att resor är en naturlig del av denna tjänst.

Du kommer att ingå i ett team med miljö- och naturvårdsspecialister och du rapporterar till Naturvårdsansvarig på regionen. Stationering på något av våra kontor i Jönköping, Växjö, Vimmerby eller Osby.

Om dig

Du har en högre skoglig eller biologisk utbildning eller motsvarande kompetens. Du har goda GIS-kunskaper samt kompetens- eller erfarenhet inom naturvård och skoglig planering. Artkunskap, främst i signalarter är meriterande. Körkort är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då stor del av arbetet utförs i fält ställs höga krav på att jobba självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du har lätt att skapa förtroendefulla relationer såväl med medarbetare inom Sveaskog men även med externa kontakter. Du står upp för fattade beslut och agerar i riktning med dessa. Du är pedagogisk, resultatorienterad och är bekväm med att tala i offentliga sammanhang.

Låter det spännande och vill du veta mer?

För information om tjänsten kontakta vik. naturvårdsansvarig Saga Fogelberg, 072-202 87 62.

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Eric Barck, tel 076 – 774 21 04, för Akademikerföreningen Jakob Bengtsson, tel 073 – 062 54 58 och för Unionen Ove Ejemalm 070 – 275 88 67. 

Din ansökan

Välkommen att söka jobbet senast den 26 februari.

Sveaskog eftersträvar mångfald samt en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.