Sveaskog-hero-background

Kundansvarig till södra Sverige


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
På något kontor inom området
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats. För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan. Kanske är du den vi söker?

Om jobbet 

I rollen som kundansvarig ingår du i Marknadsenheten som ansvarar för affärsverksamheten inom virke med både köp och försäljning inom området. Försäljningsteamet utgörs av sex kundansvariga som arbetar med försäljning och större inköp av skogsråvara till våra kunder inom sågverk, massaindustri och värmeverk. 

Att vara kundansvarig hos oss innebär att du har en nyckelroll i att utveckla affärerna tillsammans med de kunder och andra affärspartners du ansvarar för. Genom digitaliseringen öppnar sig nu helt nya möjligheter att skapa värde för både Sveaskog och kunden, i synnerhet inom produktgrupp timmer. Sveaskog ligger i framkant i branschen vad gäller digitalisering, produktanpassning och logistikförmåga och du har därför ett starkt erbjudande med dig då du möter kunden och det är din uppgift att skapa goda affärer av detta. Affärsrelationerna är vanligtvis mycket långsiktiga, fokus ligger därför till största delen på att utveckla affärerna med befintliga kunder även om försäljning till nya kunder också är en viktig del.   

Internt har du en viktig roll i att förmedla kundens krav, behov och återkoppling till kollegorna som jobbar i olika delar av virkesflödet. Du har ett nära samarbete med logistiker och virkesvärdestekniker i ditt dagliga arbete med affärsanalyser och i förberedelser inför och genomförande av kundmöten och förhandlingar. Du ingår också i ett internt nätverk i nära samarbete med kollegorna på marknadssidan. 

Vi söker en kundansvarig som vill arbeta med försäljning riktad främst till timmer- och biobränslekunder i södra Sverige. Du rapporterar till Försäljningschef och stationeringsort är på något av våra kontor. Resor inom tjänsten är vanligt förekommande.   

Om dig

Du har högre skoglig utbildning eller högre teknisk utbildning med inriktning mot industriell produktion. Erfarenhet av B2B-försäljning och förhandlingsvana är ett krav. Du är nyfiken på kundens behov och förutsättningar och har förmåga att omsätta dessa i erbjudanden och affärer. Tidigare erfarenhet av arbete med virkesflöde eller inom sågverk är meriterande.  

Eftersom det förekommer en del exportförsäljning är det ett krav att du är bekväm i engelska, kan du dessutom finska och/eller tyska är det ett plus.  

Affärer görs som bekant mellan människor, därför är det viktigt att du har ett förtroendeskapande sätt och förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer. 

Du har stark egen drivkraft samtidigt som du är duktig på att skapa nätverk både externt och internt. Eftersom du hos kund inte sällan möter representanter ur företagsledningen är det viktigt att du har förmåga att diskutera såväl strategiska som operationella frågor. Kunderna förväntar sig att du är påläst inom ämnen som är viktiga för dem och för vår affär och att du sedan får det ni kommit överens om att hända. 

Vårt erbjudande till dig 

Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppgift ingår att ta ansvar sin egen och verksamhetens utveckling och att du är en lagspelare och bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder dig en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och arbetsmiljö står högt på agendan.   

Låter det spännande och vill du veta mer? 

Kontakta försäljningschef Erik Leven, 070-647 84 44 eller marknadschef Patrick Bäckström, 070-322 00 16.   

Fackliga kontaktpersoner är för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-544 97 11 för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75 och för Unionen Stig Sjöberg, tel 08-655 90 58. 

Din ansökan 

Välkommen med din ansökan senast den 19 mars. 

Sveaskog eftersträvar etnisk mångfald samt en jämn könsfördelning inom alla delar av företaget.