Järinge Gård-hero-background

Järinge Gård söker en skogsintresserad skördarförare till vår Malwa 560


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Järinge Gård
Norrtälje, Stockholm
Löpande urval

Järinge Gård ligger i norra Norrtälje kommun och omfattar ca 1000 ha skog och ett ekologiskt lantbruk om dryga 300 ha med fokus på köttproduktion. 

Vi har investerat i en kombinerad skördare och skotare, Malwa 560.4C. Under de närmaste åren skall maskinen i första hand gå på egen skog. Syftet är att med minimala mark och skogsskador gallra igenom våra gallringsskogar, plocka vindfällen och barkborreträd. Vi söker därför en erfaren skördarförare som har ett brinnande skogligt intresse. Din huvudsakliga uppgift blir att köra vår Malwa 560. När vädret är otjänligt tar andra skogliga sysslor vid såsom kapa vindfällen, röja i ungskogarna, köra vår vedprocessor m.m. 

Du skall ha minst ett halvårs erfarenhet av att köra skotare och skördare. Vi vill att du har en skoglig utbildning. Du skall vara intresserad av skogsskötsel och brinna för en långsiktig och naturvänligt skogsbruk. Malwa 560 är en kombinerad skördare / skotare som bidrar till väsentligt mindre markskador och skador på stående skog än andra större maskiner. Såsom ansvarig för en sådan maskin krävs maskinvana och ett gott handlag. Du skall alltså även vara intresserad av att ansvara för en sådan maskins skötsel och service. 

Du skall tycka om att arbeta självständigt på en liten arbetsplats. Totalt på gården är vi 4 anställda där du blir en viktig kugge såsom ansvarig för en stor del av skogsskötseln. Till sommaren 2023 kan vi erbjuda tjänstebostad om så önskas. Tjänsten bör tillträdas under första kvartalet 2023. 

Skicka din ansökan till info@jaringe.se Välkommen!