This job listing has expired and may no longer be relevant!

Jakt och Klövviltsansvarig till Västerbotten

Sveaskog  Västerbottens län, Sverige Publicerat: 26 Nov 2017

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen – en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats. Vårt ansvar går bortom att vara skogsbrukare.

Eftersom vi brukar skogen på uppdrag av staten- så tar vi hand om skogen så att den kan fortsätta fylla en viktig funktion i framtiden. För att lyckas behöver vi jobba med drivna och kompetenta människor som är redo att ta ett ansvar – och som vill vara med oss och visa vägen till ett hållbart samhälle. 

Sveaskog MO Nord förstärker med en Jakt och Klövviltsansvarig till Västerbotten

Inom Sveaskog MO Nord arbetar idag 3 Jakt och Klövviltsansvariga, två i Norrbotten och en i Västerbotten. Vi förstärker nu med ytterligare en i Västerbotten.

Sveaskog MO Nord hanterar 2000 upplåtelser för jakt och fiske på en yta av 3 miljoner hektar i norra Sverige. Då jakt och fiske är oerhört viktigt för många innebär arbetet externa kontakter i stor omfattning.

Jakt och fiske är en viktig resurs som skall förvaltas på ett klokt sätt och förvaltningen prioriteras högt i Sveaskog. Idag är det inte balans mellan viltstam och fodertillgång vilket på stora arealer omöjliggör tallföryngringar samt hindrar asp, rönn och sälg att bli trädbildande.

 Stationeringsort: Kontor inom RO Västerbotten

Tillsammans med befintlig JOK ansvarar du för följande uppgifter:

  • Klövviltförvaltning inom Marknadsområde/Resultatområde innefattande inventeringar, foderprognoser och förvaltningsplan
  • Budget- och prognosarbete samt uppföljning för ansvarsområdet
  • Handlägga och utveckla upplåtelseaffärerna (jakt och fiske).
  • Driva, samordna och utveckla Sveaskogs interna och externa kommunikation i jakt- och klövviltförvaltningsfrågor på Marknadsområde/Resultatområde
  • Aktivt samordna och representera Sveaskog i älgförvaltningsområden och älgskötselområden
  • Kontraktshantering samt administration av fällrapporter och tilldelning
  • Personalansvar för tidsbegränsat anställda
  • Kontakter med myndigheter och intresseorganisationer

Om din kompetens

Du har en högre skoglig utbildning eller motsvarande kunskaper. Du har hög kompetens inom området skogsskötsel och framförallt kring ungskogsskötsel. Du har goda kunskaper i upplåtelse och avtalshantering samt inom området jakt, vilt och fiske. Dina GIS-kunskaper är goda.

Om dig

Du är resultatorienterad, kommunikativ, utåtriktad och har en hög integritet. Jakt och fiskefrågor väcker ofta starka känslor och för att klara jobbet på ett bra sätt är det viktigt att du är trygg i dej själv och är bra på att hantera människor.

För mer information

Skogsvårdchef David Berglund, 010-5449994

Jakt och klövviltsansvarig Västerbotten Petter Johansson, 010-5449957

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna, Tomas Esbjörnsson tel 010-5449975, Akademikerföreningen, Tommy Karlsson tel 0933-615 60 och för Unionen, Fredrik Lind tel 0923-696 78.

Gör din ansökan via denna länk.

Sista ansökningsdag 16 december