This job listing has expired and may no longer be relevant!

Jakt och Klövviltsansvarig till Södra Norrland

Sveaskog  Sverige Publicerat: 6 Sep 2018

Sveaskog äger 14 procent av den produktiva skogsmarken och är därmed Sveriges ledande skogsföretag med verksamhet i hela landet. Skogen med dess tillgångar är vår kärnverksamhet. Fokus är på skogsskötsel, försäljning av produkter från skogen och utveckling av skogens övriga värden, till exempel upplåtelser för jakt-, fiske- och naturupplevelser.

Sveaskog är uppdelat i två marknadsområden, Nord och Syd. Marknadsområde Syd omfattar fyra resultatområden, Södra Norrland, Norra Bergslagen, Södra Bergslagen och Götaland.

Inom Marknadsområde Syd arbetar idag sex Jakt- och klövviltsansvariga samt en Fiskeansvarig. Vi förstärker nu med ytterligare en Jakt- och klövviltsansvarig som ska verka inom Södra Norrland. Jakt och fiske är en viktig resurs som ska förvaltas på ett klokt sätt och förvaltningen prioriteras i Sveaskog. Idag är det inte balans mellan betestryck och fodertillgång, vilket på stora arealer leder till sämre tallföryngring, låga kalvvikter samt hindrar asp, rönn och sälg att bli trädbildande. Arbetet med klövviltsförvaltning och jakträttsupplåtelser innebär externa kontakter i stor omfattning samt en del möten på både kvällar och helger.

Stationeringsort: Sveaskogskontor inom Södra Norrland enligt överenskommelse

Du har tillsammans med befintliga jakt- och klövviltsförvaltare inom Marknadsområde Syd ett ansvar för följande uppgifter:

  • Klövviltförvaltning inom tilldelat område innefattande foderprognoser, inventeringar och förvaltningsplaner
  • Budget- och prognosarbete samt uppföljning för ansvarsområdet
  • Handlägga och utveckla upplåtelseaffärerna (jakt och fiske)
  • Driva, samordna och utveckla Sveaskogs interna och externa kommunikation i jakt- och klövviltförvaltningsfrågor
  • Samordna och representera Sveaskog i älgförvaltningsområden
  • Kontraktshantering samt administration av fällrapporter och tilldelning
  • Personalansvar för tidsbegränsat anställda
  • Kontakter med myndigheter och intresseorganisationer
  • Samverka med andra markägare inom tilldelat område

Om din kompetens

Du har en högre utbildning inom skog alternativt viltförvaltning eller motsvarande kunskaper. Tidigare erfarenhet av förhandling och konflikthantering är en fördel.

Om dig

Det är viktigt att du uppskattar lagarbete eftersom du kommer att jobba tätt tillsammans med befintlig Jakt och klövviltsförvaltare i området. Du är en strukturerad och driven person med integritet. Jakt- och fiskefrågor väcker ofta starka känslor och det är därför viktigt att du är trygg i dig själv och trivs med att jobba med människor. Du är kommunikativ och pedagogisk.

Vill du veta mer?

För information om tjänsten kontakta Anna Stridsman, skogsvårdschef, tel. 070-570 72 20.

Fackliga kontaktpersoner är för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-5449711 för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75, för GS Kenneth Andersson, tel 010-5449891, och för Unionen Stig Sjöberg, tel 08-655 90 58.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 29 september.

Gör din ansökan via denna länk.

Tipsa dina vänner om den lediga tjänsten!
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest