Jobb Hero

Jakt- och Klövviltsansvarig till Norrbotten


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Norrbotten
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen - en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats. Vårt ansvar går bortom att vara skogsbrukare.

Eftersom vi brukar skogen på uppdrag av staten- så tar vi hand om skogen så att den kan fortsätta fylla en viktig funktion i framtiden. För att lyckas behöver vi jobba med drivna och kompetenta människor som är redo att ta ett ansvar - och som vill vara med oss och visa vägen till ett hållbart samhälle. 

Sveaskog MO Nord söker Jakt- och Klövviltsansvarig till Norrbotten.

Inom Sveaskog MO Nord arbetar idag 4 Jakt- och Klövviltsansvariga, två i Norrbotten och två i Västerbotten. Då en av våra medarbetare nu är på väg att gå i pension, söker vi en ersättare till Norrbotten.

Sveaskog MO Nord hanterar 2000 upplåtelser för jakt och fiske på en yta av 3 miljoner hektar i norra Sverige. Då jakt och fiske är oerhört viktigt för många innebär arbetet externa kontakter i stor omfattning.

Jakt och fiske är en viktig resurs som skall förvaltas på ett klokt sätt och förvaltningen prioriteras högt i Sveaskog. Jakten är ett viktigt verktyg för att anpassa viltstammarna till fodersituation, skadenivåer och biologisk mångfald. Klövviltets antal ska anpassas så att de långsiktiga målen för skogsskötsel och naturvård uppnås. Vi eftersträvar friska klövviltsstammar av god kvalitet.

Stationeringsort: Kontor inom RO Norrbotten

Tillsammans med befintliga Jakt- och Klövviltsansvariga ansvarar du för följande uppgifter:

  • Klövviltförvaltning inom Marknadsområde/Resultatområde innefattande inventeringar, foderprognoser och förvaltningsplan
  • Budget- och prognosarbete samt uppföljning för ansvarsområdet
  • Handlägga och utveckla upplåtelseaffärerna (jakt och fiske).
  • Driva, samordna och utveckla Sveaskogs interna och externa kommunikation i jakt- och klövviltförvaltningsfrågor på Marknadsområde/Resultatområde
  • Aktivt samordna och representera Sveaskog i älgförvaltningsområden och älgskötselområden
  • Kontraktshantering samt administration av avskjutningsrapporter och tilldelning
  • Personalansvar för tidsbegränsat anställda
  • Kontakter med myndigheter och intresseorganisationer

Om din kompetens

Du har en högre skoglig utbildning eller motsvarande kunskaper. Du har hög kompetens inom området skogsskötsel och framförallt kring ungskogsskötsel. Du har goda kunskaper i upplåtelse och avtalshantering samt inom området jakt, vilt och fiske. Dina GIS-kunskaper är goda.

Om dig

Du är resultatorienterad, kommunikativ, utåtriktad och har en hög integritet. Jakt och fiskefrågor väcker ofta starka känslor och för att klara jobbet på ett bra sätt är det viktigt att du är trygg i dig själv och är bra på att hantera människor.

För mer information

Skogsvårdchef Mikael Lundberg, 010-5449950

Jakt- och klövviltsansvarig Norrbotten Marcus Jatko, 0923-78703

Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna, Tomas Esbjörnsson tel 010-5449975, Akademikerföreningen, Tommy Karlsson tel 0933-615 60 och för Unionen, Fredrik Lind tel 0923-696 78.

Gör din ansökan via denna länk.

Sista ansökningsdag 29 november