Jobb Hero

Jakt- och klövviltsansvarig till Bergslagen


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Sveaskog
Örebro, Karlskoga eller Askersund
Ansökningstiden har passerat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats.

För att motverka hotet från klimatförändringar och mot den biologiska mångfalden behöver vi skogsmark och skogsråvara. Sveaskog är statens skogsbolag och vår uppgift är att leverera skogsråvara och förvalta skogsmarken. För att klara detta på ett långsiktigt hållbart sätt har Sveaskog antagit ett program för hållbart skogsbruk. Nu behöver vi fler intresserade och kompetenta människor som vill vara med på den resan. Kanske är du den vi söker?

Jakt- och klövviltansvarig med administrativt ansvar till RO-Bergslagen

Inom Sveaskog MO Syd arbetar idag 8 stycken Jakt- och Klövviltsansvariga från Växjö i söder till Sveg i norr. Då en av våra medarbetare nu väljer att gå vidare till en annan tjänst inom företaget, söker vi en person som ska bli den som är administrativt ansvarig på marknadsområdet.

Arbetet innebär många externa kontakter där vi samverkar med våra kunder, andra markägande bolag, myndigheter och företrädare för intresseorganisationer. Stundvis kommer arbetet vara förlagt under kvällstid och även på helger.

Jakt och fiske är en viktig resurs som skall förvaltas på ett klokt sätt och förvaltningen prioriteras högt i Sveaskog. Jakten är ett viktigt verktyg för att anpassa viltstammarna till fodersituation, skadenivåer och biologisk mångfald. Klövviltets antal ska anpassas så att Sveriges långsiktiga mål för skogsskötsel och naturvård uppnås. Vi eftersträvar friska klövviltsstammar av god kvalitet i växtliga skogar utan alltför stora viltbetesskador.

  • Aktivt samordna, administrera och representera Sveaskog i älgförvaltningsområden och älgskötselområden
  • Kontraktshantering samt administration av avskjutningsrapporter och tilldelning
  • Handlägga och utveckla upplåtelseaffärerna (jakt och fiske)
  • Budget- och prognosarbete samt uppföljning för ansvarsområdet
  • Övergripande samordningsansvar för gruppens administrativa arbete
  • Kontakter med myndigheter och intresseorganisationer
  • Utbildning, ajourhållning och utveckling inom resultatområdet med Sveaskogs egna skadeinventeringar

Stationeringsort: Örebro, Karlskoga eller Askersund

Din kompetens

Vi ser gärna att du har erfarenhet från administrativt arbete eller handläggning av ärenden av varierande komplexitet. Du kommer behöva ha en hög IT mognad med grundläggande GIS-kunskaper samt erfarenhet av arbete med databaser. Kunskaper och erfarenhet av arbete med information och kommunikation är meriterande.

Om dig

Du är resultatorienterad, kommunikativ, strukturerad och har en hög integritet. Jakt och fiskefrågor väcker ofta starka känslor och för att klara jobbet på ett bra sätt är det viktigt att du är trygg i dig själv och är bra på att bygga relationer. Arbetet kräver en del kvälls- samt helgarbete, vilket gör att du måste vara beredd att arbeta på en del obekväma tider. Tjänsten kommer innebära resor samt övernattningar inom resultatområde Bergslagen.

För mer information

Jakt- och klövviltschef Rickard Sandström, 072-7308301

Fackliga kontaktpersoner är för Akademikerföreningen Klara Tibblin, tel. 010 544 9842, för Ledarna Eric Barck, tel. 0492–18033 och för Unionen Stig Sjöberg, tel. 08-6559058.

Gör din ansökan via denna länk.

Sista ansökningsdag 16 januari