Institutionen för ekologi

Vi söker en forskningsassistent till ett projekt om granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd. Bakgrunden är det stora barkborreutbrott som startade under den varma och torra sommaren 2018. Projektet syftar till att öka kunskapen om granbarkborrens populationsdynamik.

På Institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Arbetsuppgifter:

Forskningsassistenten arbetar både i fält och på lab i Uppsala. Ansvarsområden kommer vara:

  • Inspektion och provtagning av bark från grupper av barkborredödade träd i fält.
  • Analys av insamlade barkprover på laboratorium med avseende på antal producerade barkborrar och förekomst av deras fiender.
  • I övrigt bidra till det pågående arbetet inom enheten för skogsentomologi.

Anställningen kräver att du under några veckor kommer att arbeta i fält där lämpliga försöksområden finns i södra Sverige. Det innebär att Uppsala inte kommer att vara som bas hela tiden även om huvuddelen av arbetet kommer att utföras där.

Kvalifikationer:

Du skall ha kunskaper i biologi, ekologi eller skogsvetenskap. Erfarenhet av fältarbete och laboratoriearbete med insekter är meriterande. Körkort är ett krav då arbetet kräver bilkörande till olika lokaler med barkborreangrepp. Likaså förmåga att arbeta ute i skog, att använda GPS (för att registrera var de angripna träden finns) och bära utrustning till och från provtagningsområdena. Huvuddelen av försökslokalerna är belägna i Småland och kräver fältarbete under flera dagar i sträck. Du kommer arbeta och delta i en aktiv forskningsmiljö och ska kunna ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i grupp. Hänsyn kommer tas till personliga egenskaper.

Ansökan skall innehålla: (1) en beskrivning av erfarenhet och förväntningar på denna tjänst (max 1 sida), (2) CV, och (3) två referenspersoner.

Placering:

Uppsala, Campus Ultuna

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning från början av september till slutet av december 2019.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Tidsbegränsad anställning från början av september till slutet av december 2019.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-08-09.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Martin Schroeder

Professor

018-672332

martin.schroeder@slu.se