Jobb Hero

Forskare med fokus på skogsbruk med flera mål och nyttor


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Skogforsk
Uppsala
Ansökningstiden har passerat

Att kartlägga, kvantifiera och väga samman skogens olika nyttor är komplext & viktigt! Vi söker dig som vill bidra till ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till & möjliggör skogens många nyttor.

Skogen är källan till en mängd olika nyttor som rekreation, biodiversitet samt olika typer av tjänster och produkter. Det finns därför, med rätta, höga förväntningar från samhället på att skogsbruket ska välja och anpassa sina metoder för att möjliggöra dessa nyttor. Vilka skötselmetoder som tillämpas påverkar vad skogen kommer kunna erbjuda. För att utforma en skötsel och ett brukande som tar hänsyn till olika målsättningar med skogsbruket krävs kunskap om vad skogen faktiskt producerar – och kan producera, och att vi har metoder för att beskriva och utvärdera utfallet av olika skötselmetoder. I syfte att förstärka Skogforsks arbete på området söker vi dig som vill fördjupa dig på området och bidra till ökad hållbarhet i skogen, både med avseende på ekologi, ekonomi och sociala nyttor.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb med goda möjligheter till egna initiativ och kompetensutveckling. Du kommer att medverka i och leda forskningsprojekt, i samverkan med kollegor, och inom dessa ansvara för datainsamling, analys och presentation av resultaten.

Pågående projekt berör frågeställningar om vad som styr kostnaderna i naturvårdsåtgärder samt hur tillgängliga resurser bäst bör prioriteras för att uppnå största naturvårdsnytta. Utöver detta pågår projekt som sammanställer strategier för att väga samman och prioritera olika nyttor, kopplat till utveckling av skogsteknik och arbetsmetoder. Vi tittar även på möjligheten att utveckla nya värdekedjor från skogen. Du kommer att ingå i forskningsprogrammet Värdekedjor och samverka såväl med kollegor inom Skogforsk som projektparters på universitet och skogsföretag.

Din kompetens

Vi söker dig som i tanken och angreppsättet utgår från helheten, med förmågan att lyfta blicken och se de större sambanden samtidigt som du vid behov kan fördjupa dig i de viktigaste detaljerna. Du bör ha förståelse för skogens ekologi och skogsbrukets förutsättningar, genom praktisk erfarenhet eller utbildning. Forskarutbildning är meriterande. I tjänsten kommer du att ha nytta av en god kommunikativ förmåga, erfarenhet av projektledning och ett intresse för praktiskt tillämpad forskning.

Om Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Vår vision är "Vi leder hållbar utveckling". Skogforsk utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. 

Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar i Västerbotten samt Ekebo i Skåne. Totalt är vi omkring 135 anställda, varav 80 är forskare.

Om tjänsten & ansökan

Tjänsten är ett vikariat med tillträde så snart som möjligt och fram till och med mars 2022, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är heltid.

Vi ser fram mot ansökningar från alla med relevant erfarenhet och utbildning!
Ansökan vill vi ha senast den 11 april 2021.  Vi kommer behandla ansökningarna löpande. Mejla din ansökan till skogforsk@skogforsk.se.
Märk ansökan med ”Skogsbruk med flera mål” i ämnesraden.

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? 
Kontakta gärna programchef Maria Iwarsson Wide, maria.iwarssonwide@skogforsk.se tel: 070 - 518 85 99.
Facklig kontaktperson för Saco är Örjan Grönlund, orjan.gronlund@skogforsk.se , 070 – 999 37 77.