Field Sweden-hero-background

Fältinventerare i kraftledningsgator


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Field Sweden
Sverige
Löpande urval

På uppdrag av Svenska kraftnät kommer Field Sweden (tidigare Foran Sverige) att genomföra internkontroll i utvalda kraftledningar runt om i landet. Internkontrollen syftar bland annat till att samla in information kring behovet för skogligt underhåll i kraftledningsgator, bedöma hur åtgärder har genomförts av entreprenörer samt att kartlägga värdefulla biotoper och habitat i kraftledningsgator.

Arbetet genomförs genom att gå längs kraftledningsgator och med text och fotografier löpande dokumentera situationen i ledningen. Utvalda kraftledningar är fördelade över hela Sverige.

Till detta projekt och ovan beskrivna arbetsuppgifter söker Field sommarjobbare. Arbetet är heltid och anställda kommer att arbeta i par fördelade i norra, mellersta respektive södra Sverige. Utbildning, boende, resor, utrustning och övriga kostnader täcks av uppdragsgivaren.

Kvalifikationer för jobbet är påbörjad utbildning inom ett naturvetenskapligt område (biolog, agronom, jägmästare eller liknande). Tidigare erfarenhet av fältarbete är meriterande. Körkort samt vissa tekniska färdigheter är krav då arbetsmomenten inkluderar arbete med fältdator och digitala kartor, GPS, digital kamera och dataläggning i PC-miljö.

Projektet kommer att genomföras från juni till augusti med vissa möjligheter för individuell anpassning.

Frågor besvaras av Johan Hofmann, 013-210 285 eller skickas till jobb@foran.se.

Ansökan sker endast till jobb@foran.se.

Ansökan skall vara Field tillhanda senast 28/2.

De 6 platserna tillsätts löpande.

Se ytterligare information på www.foran.se.