Jobb Hero

Erfaren handläggare inom skogslandskapsfrågor


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Naturvårdsverket
Stockholm alternativt Östersund
Ansökningstiden har passerat

Ref NV-01743-21

Vill du vara med och bidra till att biologisk mångfald, grön infrastruktur och hållbart nyttjande får större genomslag i skogsbruket? Vi söker nu en erfaren handläggare som på ett kommunikativt, engagerat och ansvarfullt sätt vill bidra till att Naturvårdsverket tar en ännu mer aktiv roll i att driva Naturvårdsverkets arbete med skogslandskapsrelaterade frågor framåt.

Som handläggare inom skogslandskapsfrågor är du placerat på Landskapsenheten inom Naturavdelningen hos oss, där arbetet med hållbart nyttjande av naturresurser för att bevara och stärka biologisk mångfald i skogen sker. Enheten arbetar med biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv inom markanvändning och arbetet sker genom vägledning, kommunikation, utveckling av styrmedel och stöd till genomförande av åtgärder samt genom samverkan med myndigheter och aktörer. Arbetet med skogslandskapets frågor sker i samarbete med andra berörda avdelningar och enheter på Naturvårdsverket. Viktiga samverkanspartners är olika aktörer inom jord- och skogsbruk. Landskapsenheten är Naturvårdsverkets kontakt för bland annat Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och LRF.

Dina arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att både enskilt och tillsammans med Naturvårdsverkets skogsstrateg initiera, planera, driva och delta i frågor kopplade till hållbart nyttjande och hänsynstagande till biologisk mångfald i skog. 

Du kommer att ingå i en grupp med medarbetare från olika enheter och avdelningar som arbetar med olika perspektiv på frågor inom området. Uppgifterna kommer bland annat att utgöras av vägledning, kommunikativa och dialogskapande aktiviteter, kunskapsuppbyggnad om skogens biologiska mångfald och klimat, naturvårdshänsyn och variationsrikt skogsbruk. Du medverkar även i samverkans-projekt inom Miljömålsrådets satsning på grön infrastruktur. Vidare kan internationella processer och konventioner rörande skogliga frågor komma att ingå i tjänsten

Rollen som handläggare kännetecknas av hög grad av självständighet och stort eget ansvar för att planera och driva arbetet framåt. Du hanterar budgetanslag och bidrag samt har ansvar för upphandling vilket även kan innebära styrning av upphandlade konsulter. Du utvärderar och följer upp sakområdet och dess arbetsuppgifter. Arbetet innebär även mycket kommunikativt fokus då du samverkar med många olika aktörer såväl internt som externt. Nya arenor kan behöva skapas för ökad dialog med areella näringar och andra aktörer i skogslandskapet. En viktig del i arbetet är att utveckla arbetssättet genom att tänka innovativt och använda nya digitala metoder och kanaler.

Vid behov deltar du i aktiviteter som bidrar till utformning av ny skogspolitik, genomförande av regeringsuppdrag och remisser rörande dina huvudsakliga arbetsområden. Du kan även komma att arbeta med, andra inom enheten, förekommande arbetsområden såsom frågor inom jordbrukslandskapet, våtmarker, Ramsarområden, biosfärområden, den lokala naturvårdssatsningen (LONA), grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Din kompetens

Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen inom skogligt och annat naturvetenskapligt område eller erhållit motsvarande kunskaper på annat sätt.
  • Mycket god kunskap om gällande nationell och internationell skogspolitik, aktuella utredningar rörande skogen och den pågående skogsdebatten.
  • Mycket god kunskap om skogsnäringens praktiska förutsättningar i Sverige, modernt skogsbruk och skogens värden för den biologiska mångfalden.
  • Gedigen erfarenhet av och förståelse för myndighetsarbete, erfarenhet av arbete med skogsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv och god förståelse för Naturvårdsverkets roll.
  • Erfarenheter från arbete med naturvårds- och/eller samhällsrelaterade frågor och kontakter/dialoger med både myndigheter, areella näringar och ideella organisationer.
  • Erfarenhet av kommunikationsarbete utifrån ett strategiskt och operativt perspektiv.
  • Goda kunskaper om det svenska samhället och god förmåga att förstå och uttrycka dig väl på såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.

Det är meriterande om du:

  • Har kunskap om Konventionen om biologisk mångfald (CBD), EU:s skogsrelaterade strategier och Sveriges rapportering av skogens tillstånd.
  • Är väl förankrad i och har ett väl upparbetat kontaktnät inom området.
  • Har dokumenterad erfarenhet av dialogskapande aktiviteter samt vägledningsarbete.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi för rollen ser att det är viktigast att du är utåtriktad, har god pedagogisk förmåga och förmåga att kommunicera effektivt. Vidare är du en serviceinriktad som person och har en god administrativ förmåga, är innovativ och har lätt för att samarbeta. Du är handlingskraftig och har god förmåga att ta initiativ samtidigt som du är en stabil, ordningsam och ansvarstagande person.

Ta chansen att lyssna in vad vår nuvarande skogsstrateg, och kanske just din kommande kollega, har att säga om tjänsten! Gå in via länken nedan:

https://youtu.be/e98wEfXUdL0

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Resor företrädesvis inom Sverige men även inom Europa, kan ingå i arbetsuppgifterna. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2021.

Gör din ansökan via denna länk.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedan personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00

Anette Andersson, enhetschef Landskapsenheten

Liselott Eriksson, skogsstrateg Landskapsenheten

Ficre Zehaie, facklig representant, ST

David Schönberg Alm, facklig representant, SACO

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald och ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Naturvårdsverket tillämpar kompetenbaserad rekrytering som syftar till att identifiera varje persons kompetens utifrån vad som är efterfrågat i aktuell anställning och därmed motverka diskriminering.

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss eller hitta fler lediga jobb? Se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.