Jobb Hero

Enhetschef naturförvaltning

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Växjö
6 dagar kvar på ansökningstiden

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommuner, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att statens värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande och tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet. Med fokus på dem vi är till för. Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt. Tillsammans med andra.

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Om Miljöavdelningen
På avdelningen jobbar vi med att skydda hälsa och miljö och med att skydda, vårda och visa naturen. Vi är rättsgaranter, hanterar miljömål, projekt och utveckling och förvaltar vilt, fisk och natur. På avdelningen finns fem enheter, förutom naturförvaltningen så finns också miljöskyddsenheten, naturskyddsenheten, vattenenheten och miljöstrategiska enheten. Tillsammans har avdelningen drygt 60 medarbetare. Avdelningschefen och enhetscheferna leder tillsammans avdelningen.

Om enheten
På Naturförvaltningsenheten leds, samordnas och genomförs arbete som rör Kronobergs skyddade natur. Det innefattar bland annat Åsnens nationalpark och ca 140 naturreservat. Det är ett brett arbetsområde som spänner över skötsel och restaurering av skogar, våtmarker, ängar och betesmarker. Anläggningar för tillgänglighet och friluftsliv skapas och underhålls. Upphandlingar och avtal är en viktig del av enhetens arbete. Det dagliga arbetet präglas av flexibilitet och lösningsfokus med mycket kontakter med entreprenörer, markägare och jordbrukare. En viktig del i enhetens arbete är att kommunicera värdet av skyddad natur. I ansvaret ingår Åsnens nationalpark med stort fokus på tillgänglighet och naturturism. I sjön Åsnen särskild tillsyn som kontrollerar och stöttar så att friluftsliv och fiske utövas på ett bra sätt. Enheten deltar också i stora EU-projekt, naturvårdsbränning av skog och restaurering av ängs- och betesmarker är exempel.

Arbetets finansiering och ekonomi är komplex med flera olika anslag med krav på ordning och redovisning. En ökande naturvårdsbudget med bland annat satsningar på våtmarker, skötsel av natur och nya EU-projekt innebär att enheten är i en tillväxtfas. Antalet medarbetare ökar och kommer att vara ungefär 12 st under 2021. Medarbetarna har en stor vilja att göra nytta och att utveckla sitt samarbete. På enheten pågår ett arbete med att strukturera och prioritera i arbetsuppgifter och arbetssätt.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med:
• Ledarskap: gruppens utveckling och medarbetarnas engagemang behöver tas tillvara med en ledare som är trygg.
• Planering: att prioritera och strukturera verksamheten.
• Att stötta medarbetare i beslut i det dagliga arbetet.
• Ekonomisk redovisning och uppföljning, upphandling och kontakter med myndigheter.
• Avdelningens utveckling genom arbete i ledningsgruppen.
• Arbetsmiljö. Enhetens arbete ställer stora krav på säkerhet.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning.

Meriterande
Erfarenhet av att vara chef, projekt- eller arbetsledare är meriterande, liksom ledarskapsutbildning. Intresse och förståelse för naturvårdsfrågor krävs. Vi värdesätter erfarenhet av naturvård, skötsel av skog och mark, natur eller fastigheter, liksom arbete i offentlig förvaltning.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vi dina personliga egenskaper. Ledarskapet är viktigt, att du kan leda och samordna en grupp och skapa delaktighet. För detta behövs empatisk förmåga och att du är lyhörd för medarbetarnas perspektiv. Naturvårdsarbetets praktiska förutsättningar och många kontakter kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och affärsmässighet. Samtidigt behöver du vara strukturerad. Arbetet kräver organisering, inklusive intresse för och förmåga att sköta redovisning och uppföljning.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidare. Chefsförordnande är fyraåriga.

Ansökan

Referensnummer:   112-7267-2020

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Körkort för bil behövs.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här.

Dela annonsen