Featured Jobs RSS Feed Utvalda jobb

Latest Jobs RSS Feed Lediga skogsjobb

 1. Skotarförare och Naturvårdare

  Jacksons Trädvård Stockholm, Stockholms län, Sverige Löpande

  Jacksons Trädvård är ett av Sveriges ledande företag inom trädvård, skog- och naturvård och bioenergi. Företaget grundades 2004 och har under de senaste åren haft…

  Läs mer om tjänsten...

 2. Virkesmätare med placering vid Jutos Såg i Teurajärvi

  VMF Nord Teurajärvi, Norrbottens län, Sverige Löpande

  VMF Nord är skogsnäringens organisation för virkesmätning i norra Sverige. Årligen mäts ca. 28 milj. m3f. Antalet anställda är ca. 210. Till vår mätstation vid…

  Läs mer om tjänsten...

 3. Miljö- och kvalitetsledare till MO Nord

  Sveaskog Sverige 3 dagar kvar på ansökningstiden

  Har du ett stort engagemang kring förbättringsarbete och flerårig erfarenhet av att jobba med rennäringsfrågor är det kanske dig vi söker till Sveaskog och Marknadsområde…

  Läs mer om tjänsten...

 4. Leveransledare Biobränsle

  Mellanskog Uppsala, Uppsala län, Sverige 3 dagar kvar på ansökningstiden

  Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare…

  Läs mer om tjänsten...

 5. Är du vår nya utbildningschef?

  Gammelkroppa skogsskola Gammalkroppa, Värmlands län, Sverige Löpande

  Som utbildningschef ansvarar du för att driva och utveckla skolans skogliga utbildningsverksamhet som omfattar skogsteknikerutbildningen och skolans fortbildningsverksamhet. Det innebär bl.a. utvecklingsarbete, planeringsarbete, administration, undervisning…

  Läs mer om tjänsten...

 6. Certifieringsansvarig inom Såg i Syd

  Såg i Syd Jönköping, Jönköpings län, Sverige 2 dagar kvar på ansökningstiden

  Såg i Syd ekonomisk förening är samverkansorganisation för köpsågverken i södra Sverige med 57 medlemmar lokaliserade från Mälardalen till Skåne. Av dessa är 35 sågverksföretag…

  Läs mer om tjänsten...

 7. Chef till enheten för Art och Vilt

  Länsstyrelsen Örebro Örebro, Örebro län, Sverige Löpande

  Länsstyrelsen – En samlande kraft! Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar direkt under regeringen. Vi är en viktig länk från regering, riksdag och centrala…

  Läs mer om tjänsten...

 8. Virkesinköpare till Ovanåker/Bollnäs

  Rundvirke Skog AB Östanå, Gävleborgs län, Sverige 48 dagar kvar på ansökningstiden

  Rundvirke Skog AB är råvarubolaget i Sveriges största specialvirkeskoncern – Rundvirke Industrier! Koncernen präglas av ett högt kvalitetstänkande från råvaruanskaffning till försäljning. Koncernens uppgift är…

  Läs mer om tjänsten...

 9. Produktionsansvarig

  Skånetimmer Bioenergi AB Skåne län, Sverige 11 dagar kvar på ansökningstiden

  Skånetimmer Bioenergi AB är ett företag som köper, förädlar och säljer trädbränslen. Skånetimmer Bioenergi AB är dotterbolag till Skånetimmer AB som i sin tur ägs…

  Läs mer om tjänsten...

 10. Fastighetsansvarig för 
Orsa, Älvdalen & Särna- Idre Besparingsskogar

  Älvdalens, Särna- Idre och Orsa Besparingsskogar Sverige Löpande

  Bakgrund Älvdalens, Särna- Idre och Orsa Besparingsskogar är tre juridiska personer med delvis gemensam förvaltning och samarbete. Verksamheterna omfattar skogsbruk, elförsäljning från kraftverk, kapitalförvaltning samt…

  Läs mer om tjänsten...

 11. Marknadschef till SCA Skog, Ångermanlands skogsförvaltning

  SCA Skog AB Västernorrlands län, Sverige 6 dagar kvar på ansökningstiden

  Beskrivning av jobbet SCA har under de senaste åren fått ett fantastiskt gensvar från privata skogsägare. Vår utveckling på virkesmarknaden är stark med stora industrisatsningar…

  Läs mer om tjänsten...

 12. Virkesköpare till Sveg

  Siljan Skog AB Sveg, Jämtlands län, Sverige 4 dagar kvar på ansökningstiden

  Siljan Skog söker VIRKESKÖPARE TILL SVEG Som virkesköpare hos Siljan Skog är din huvuduppgift att skapa och vårda långsiktiga relationer med våra skogsägare. Du bör…

  Läs mer om tjänsten...