Virkesmätare jobb

Virkesmätare

En virkesmätare arbetar oftast vid ett sågverk eller en massaindustri, men även vid värmeverk eller virkesterminaler. Arbetet innebär att man mäter mängden virke och bedömer kvaliteten så att virket värderas och sorteras rätt.

Som virkesmätare skall man vara neutral i förhållande till både skogsägare och till dem som köper virket, till exempel ett sågverk. Därför är virkesmätaren anställd av en särskild virkesmätningsförening. De uppgifter som tas fram om virkets mängd och kvalitet används när värdet av virke och transporter ska bestämmas, men också för planering och statistik. En virkesmätare arbetar oftast vid fasta mätplatser i anslutning till skogsindustrin. I enstaka fall får virkesmätaren uppdraget att åka ut och mäta virke som ligger vid en bilväg.

Lediga jobb virkesmätare