Skogsmästare utbildning

Framtiden finns i skogen.

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

Skogen försörjer oss på olika sätt. Från den hämtar vi virke till byggnader, papper, kemiska produkter och förnybara biobränslen som kan ersätta olja. Samtidigt fungerar skogen som jordens lunga och naturen bjuder på upplevelser, bär, svamp och förmånen att se vilda djur i deras rätta miljö.

Myndighet, privat sektor/bolag, skogsägarförening eller kanske eget företag– du väljer! Mångsidighet kännetecknar yrket. Som skogsmästare kan du arbeta inom en rad olika verksamheter.

Det här kan du arbeta med

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs med specialisering inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård.

Den som inriktar sig mot skogsfastighetsvärdering kan komma att arbeta som rådgivare till skogsägare eller värderare av skogs- och jordbruksfastigheter. Du kan också, som många andra skogsmästare, starta ett eget företag.


Här kan du arbeta

Du kan få jobb till exempel på skogsföretag. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägare- eller företagarförening tex LRF.

Källa: SLU.se