This job listing has expired and may no longer be relevant!

Vikarierande områdesansvarig till Karlskoga

Sveaskog  Sverige Publicerat: 5 Feb 2018

Sveaskog är Sveriges största skogsägare (14%) och har 846 medarbetare över hela landet. Skogen med dess tillgångar är vår kärnverksamhet. Vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Dessutom gör vi markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Vår vision är att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

Vikarierande områdesansvarig

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen – en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats. Vårt ansvar går bortom att vara skogsbrukare. Eftersom vi brukar skogen på uppdrag av staten tar vi hand om den så att den kan fortsätta att fylla en viktig funktion även i framtiden. För att lyckas behöver vi jobba med drivna och kompetenta medarbetare som är redo att ta ansvar – och som vill vara med oss och visa vägen till ett hållbart samhälle.

Om tjänsten

Vi söker en vikarierande områdesansvarig till förvaltningen av våra skogar kring Degerfors och Kristinehamn. Att med fokus på skogsproduktion skapa värdefulla skogar och samtidigt bevara och skapa höga naturvärden kommer att bli din huvudsakliga uppgift. Du arbetar i ett lokalt team där dialog, initiativförmåga och erfarenhetsutbyte är nyckelord. Arbetet består i huvudsak av:

  • Fältplanering av föryngringsavverkning, gallring, inventeringar och naturvårdsåtgärder.
  • Arbete med taktisk avverkningsplan
  • Ajourhållning av skogliga register
  • Medverka i planeringen av vägunderhåll och nybyggnation
  • Kontakter med myndigheter och andra intressenter  
  • Att vara vårt ansikte utåt i externa kontakter i frågor som rör vårt fastighetsinnehav
  • Uppföljning och återkoppling av utförda åtgärder
  • Att arbeta med ständiga förbättringar inom ansvarsområdet

Vår nuvarande områdesansvarige kommer vara föräldraledig under 18 månader med start 2019-06-01. Vikariatet startar 2019-04-01.

Kompetens/erfarenhetskrav

Du har eftergymnasial skoglig utbildning eller motsvarande kunskaper. Eftersom arbetet periodvis i huvudsak består av planering i fält krävs goda kunskaper i skogsindelning, skoglig planering och skogsskötsel. Därför är erfarenhet av avverkningsplanering meriterande. B-körkort är ett krav. Vi ser gärna att du bor eller bosätter dig i närområdet då lokal närvaro är mycket viktigt i rollen som områdesansvarig.

Om dig

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas tror vi att du har lätt för att ta för dig, triggas av att arbeta mot egna och gemensamma mål och att du trivs med att vara ute i fält. Du kommer att ha ett brett ansvarsområde, därför är ett strukturerat arbetssätt viktigt.

Din stationeringsort är Karlskoga.

Vill du veta mer?

Du kan få ytterligare upplysningar om tjänsten genom att kontakta Planeringsledare Rune Andersson tel. 010 – 544 95 12 alt rune.andersson@sveaskog.se

Fackliga kontaktpersoner är för Akademikerföreningen Ronnie Andersson, tel. 010-544 95 57 och för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010 – 544 99 75 och för Unionen Stig Sjöberg, tel 08 – 655 90 58.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari

Gör din ansökan via denna länk.

Sveaskog eftersträvar mångfald samt en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.