This job listing has expired and may no longer be relevant!

Skogsinspektor till Storuman

Norra Skogsägarna  Västerbottens län, Sverige Publicerat: 24 Oct 2017

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Den skogliga organisationen omfattar nio virkesområden, från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till cirka två miljoner fastkubikmeter. Koncernen omsätter drygt två miljarder kronor och har 350 anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen Norra Timber omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik.

Nu söker vi en skogsinspektor till virkesområde Södra Lappland med placering i Storuman. Som skogsinspektor är du Norras ansikte ut mot medlemmar och skogsägare. Virkesaffären utgör tillsammans med försäljning av både skogsvård och skogsekonomiska tjänster grunden i Norra Skogsägarnas uppdrag. Som skogsinspektor blir din uppgift att ansvara för kontraktering av virke, skoglig rådgivning och försäljning av skogliga tjänster. Vi utvecklar hela tiden våra stödjande system och rutiner för att möjliggöra ett flexibelt och mobilt arbetssätt.

Vi tror att du har ett stort intresse av att arbeta med människor och vill, med genuint personligt engagemang, skapa nöjda medlemmar och kunder. Vi ser att du har högre skoglig utbildning och praktisk erfarenhet av kundrelationer med skogsägare. God administrativ förmåga är ett krav. Innehav av körkort är en förutsättning för uppdraget.

Stationeringsort är Storuman. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 14 november 2018 via www.norra.se

Närmare upplysningar om tjänsten:

Virkesområdeschef, Nicklas Stenlund tfn 070-208 12 51.

Fackliga företrädare:

Ledarna; Ove Eriksson, tfn 070-224 26 32.

SACO-Naturvetarna; Mats Warensjö, tfn 070-598 50 80.

Inom Norra Skogsägarna är glädje och nytänkande viktiga värdeord. Vi har modet att agera, sticka ut och tänka annorlunda. Vår främsta uppgift är att skapa mervärden för privata skogsägare genom att uppfinna framtiden för ett fritt och lönsamt privatskogsbruk. Lyhördhet och en öppen kommunikation är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i vårt arbete att uppfinna framtiden.