This job listing has expired and may no longer be relevant!

Miljö- och kvalitetsansvarig

Prästlönetillgångarna i Västerås och Uppsala stift  Sverige Publicerat: 29 Jan 2018

Svenska kyrkans 13 Prästlönetillgångar är tillsammans en av Sveriges största markägare. Prästlönetillgångarna i Västerås och Uppsala stift omfattar ca 108 000 ha skogs- och jordbruksmark samt en mängd sjöar och vattendrag som är belägna i länen Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Dalarna, Västmanland och Örebro. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. De ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Vi söker en Miljö- och kvalitetsansvarig

Prästlönetillgångar i Västerås och Uppsala stift söker gemensamt efter dig som vill arbeta i en organisation där miljöfrågor ligger högt på agendan och där kvalitetsfrågorna ständigt är i fokus.

Ansvara för de båda stiftens FSC certifiering

Genomföra uppföljning, återkoppling och utveckling av respektive stifts skogsbruk, inklusive utbildning, implementering av förändringar

Sammanställa och analysera stiftens skogsbruk utifrån certifieringens tre parametrar ekonomi, miljö och sociala aspekter

Förvalta och utveckla naturvärdesbedömningsrutiner på stiften och även fungera som stöd och expert i naturvärdesbedömning

För att lyckas i tjänsten tror vi att du ser möjligheterna inom området och tycker om att tänka nytt.

Du rapporterar till förvaltningsansvarig på respektive stift.

Dina kvalifikationer:

  • Högre skoglig examen gärna med inriktning mot miljö eller motsvarande
  • Arbete med liknande arbetsuppgifter ses som meriterande
  • Kunskaper om FSC-standarden
  • Goda GIS-kunskaper, meriterande är kunskap i FAGUS-systemen
  • B-körkort, tjänsten innebär kontinuerlig närvaro inom båda stiften, både i fält och på kontor.
  • Ditt arbetssätt ska vara självständigt och strukturerat
  • Du är bra på att skapa relationer och upprätthålla nätverk

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Lön: Individuell lönesättning

Stationeringsort: Enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du veta mer om tjänsten kontakta: Förvaltningsansvarig Erik Ling, Västerås stift tel 070-655 92 16 eller Helena Eld, Uppsala stift tel 073-0443493

Ansökan skickas via e-post till bibi@vasterasstift.nu Ansökningarna utvärderas kontinuerligt men ska ha inkommit senast 2019-02-24