Hällefors Tierp Skogar söker två distriktschefer

Hällefors Tierp Skogar AB  Sverige Publicerat: 12 Apr 2018

Hällefors Tierp Skogar AB (HT Skogar) är ett nybildat skogsbolag som under första halvåret 2019 kommer att ta över ca 100 000 hektar mark. Bildandet sker i samband med att Bergvik Skog AB omstruktureras och ägare till HT Skogar blir bolag inom Länsförsäkringsgruppen.

Markinnehavet kommer att uppgå till ca 82 000 ha produktiv skogsmark i Mellansverige. Markerna är fördelade på två block, ett beläget i norra Uppland och ett beläget i norra Örebro län. Bolaget kommer att ha en egen skogsförvaltning, och centrala funktioner kommer att skötas av anställd personal. Vi söker nu två distriktschefer som ska ansvara för var sitt distrikt, en för markerna runt Tierp och en för markerna kring Hällefors.

Vi erbjuder dig ett stimulerande jobb där du får möjlighet att bygga upp och utveckla den skogliga organisationen och skötseln av Hällefors respektive Tierps Skogar. Du ansvarar för planering av avverkning och skogsvård samt följer upp och rapporterar.  Därutöver ska du upphandla entreprenadstjänster och samordna verksamheten inom distriktet samt stämma av inmätt virke.  Du ansvarar även allmän bevakning av skog och mark inom distriktet. Bolaget är helt nystartat och det betyder att vi värdesätter din erfarenhet och din förmåga att skapa en effektiv organisation med god kontroll på verksamheten. Du kommer att rapportera till bolagets VD och ha en aktiv roll i ledningen av bolaget.

De vi söker bör ha:

  • Akademisk skoglig utbildning eller likvärdig utbildning alternativt erfarenhet.
  • Erfarenhet av skoglig förvaltning med vana att leda och upphandla skogliga arbeten
  • Önskvärt är även vana av att arbeta i skogliga system inom Fagus familjen från CGI.

Du bör vidare ha personliga egenskaper som gör att du passar för jobbet och särskilt värdesätter vi:

  • God social kompetens och samarbetsförmåga
  • Ett målmedvetet och drivande arbetssätt
  • Gott affärssinne och flexibilitet då uppgifter även utanför det egna distriktet kan bli aktuella.

Tjänsterna kommer att placeras i närheten av distrikten och tillträde får ske efter överenskommelse. Din ansökan vill vi ha senast 2019-05-01. Vi samarbetar med Länsförsäkringar i Uppsala i denna rekrytering och du söker tjänsten här.

Vår webbsida www.htskogar.se är under uppbyggnad men besök den gärna så kan du finna ytterligare information.  Ytterligare upplysningar lämnas av vår VD Per Olsson, 070-642 23 63.