Jägmästare utbildning

Expert på naturresursen skog.

Vill du arbeta som skoglig expert, koordinator eller ledare inom skogsnäringen eller med att utveckla och förvalta miljö- och naturresurser i Sverige? Är du intresserad av att vara med och forma vår framtida skog och miljö såväl nationellt som internationellt genom att vara expert på skogliga frågor? Då ska du bli jägmästare!

Myndighet, privat sektor/bolag eller kanske eget företag– du väljer! Mångsidighet kännetecknar yrket. Som jägmästare kan du arbeta inom en rad olika verksamheter.

Det här kan du arbeta med

Jägmästare arbetar inom olika områden som skogsbruk, ekonomi, marknadsföring & information, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning & undervisning, miljö-och naturvård eller med naturupplevelser. En jägmästare kan också arbeta utanför den traditionella skogsbranschen på möbel-och transportföretag, försäkringsbolag, banker eller som fastighetsmäklare. En del blir också egenföretagare.

Vill du arbeta utomlands under en längre eller kortare tid finns det goda möjligheter att söka sådana jobb både inom den privata sektorn, skogsbolagen, såväl som inom internationella organisationer eller myndigheter, till exempel Sida.


 

Här kan du arbeta

Många får en första anställning på något av de stora skogsföretagen som projektledare eller virkesköpare. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägareförening. Bland skogsbolagen återfinns bland annat Holmens skog, syd- och norrskog, SCA, Stora Enso, Martinsson med flera.

Källa: SLU.se